top of page

1. Vítejte v Exodus 90

Bratře v Kristu,
 

Vítejte v Exodu 90. Svoboda je něco, po čem každý člověk vrozeně touží. To je to, pro co jsme byli stvořeni. Náš nebeský Otec nás stvořil svobodné, abychom se mohli svobodně rozhodnout milovat a sloužit mu. Všichni lidé byli stvořeni, aby byli svobodní, ale právě proto se můžeme svobodně rozhodnout zneužívat naši vlastní svobodu a usilovat o věci (a jít za věcmi), které nás zotročují. Vidíme to ve světě a vidíme to i v našich vlastních životech a srdcích.
 

Ohlédněte se zpět na posledních devadesát dní svého života. Co se stalo s vaší svobodou? Jak jste žili svůj život? Jste opravdu svobodní? Pamatuješ si dokonce, co je svoboda? Nebo jste se pomalu zotročili k majetku, zlozvyku, strachu nebo impulzivní touze?
 

Dnes „svoboda“ znamená pouze svobodu volby. Ale na rozdíl od současné víry to ve skutečnosti znamená mnohem víc. Znamená to žít a jednat s dokonalostí – stát se muži, jakými jsme byli stvořeni. Jako rekreační golfista bych rád střílel sedm pod par na Augusta National. Přesto to nemůžu svobodně dělat. Proč? Je to proto, že mi chybí golfová zdatnost. Ve skutečnosti byste mohli říci, že jsem zotročen pro golfovou průměrnost. Co by mě osvobodilo? Náležitá praxe, vytrvalá tvrdá práce, úmyslná disciplína a milost přivést mou touhu k uskutečnění. Bez těchto věcí nebudu nikdy přistupovat ke golfu jako profesionál.
 

Tato realita platí ještě více, pokud jde o získání svobody žít ctnostně. To je pravda o tom, co je to svoboda. Nebudu-li v mém každodenním životě praktikovat ctnosti jako je trpělivost, střídmost, čistota, střízlivost a opatrnost, nebudu schopen žít tyto ctnosti dobře. Stejně jako zvládnutí sportu nebo umění, zvládnutí ctností vyžaduje čas a důsledné úsilí.
 

Podívej se na posledních devadesát dní svého života. Podívej se hlouběji a zblízka na ctnosti, se kterými jsi nejvíce bojoval. Byl jsi schopen žít tyto ctnosti s lehkostí/snadno? Byl jsi opravdu ... svobodný?
 

Kristus nám říká: „Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu“ (Mt 7,14). Zde přichází Exodus 90. Nabízí mužům přímou cestu ke svobodě pouhým následováním Kristových směrnic. Volba je na Tobě. Pokud hledáš okružní cestu ke svobodě, kterou Kristus nepředepsal, nebo snadnou cestu k životu, pak Exodus 90 není pro Tebe. Pokud jsi jedním z mnoha mužů, kteří se nechtějí odpoutat/odtrhnout od svého pohodlí, sloužit ostatním svým životem a procházet tvrdou cestou k životu, pak Exodus 90 není pro Tebe. Exodus 90 je plán přes úzkou bránu a tvrdou cestu, která vede k životu. Mnoho mužů se podívá na plán modlitby, askeze a bratrství a nebudou ochotni pokračovat. Náš Pán dokončí výše uvedený verš o tvrdé cestě, která vede k životu, s varováním: „Málokdo ji nalézá“ (Mt 7,14).
 

Ale pokud jste připraveni pokračovat, svoboda na vás čeká. Kristovo pozvání je otevřené nám všem: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ (Lk 9,23). Pokud jste skutečně ochotni denně vzít svůj kříž a následovat Krista, jste skutečně připraveni být svobodní. Podívejte se na Krista, který visí před vámi na kříži. Vyzývá vás, abyste vstoupili do tohoto hlubokého a náročného duchovního cvičení s ním.
 

Právě jste uvažovali o posledních devadesáti dnech svého života. Nyní zvažte dalších devadesát dní.

 

Co se z vás stane 91. den?
 

Vítejte do Exodu 90.

 

S radostí,

 

Nathaniel Binversie

Author and Director of Mission

bottom of page