top of page

10…Povzbuzení od Gridirona

Dopis od bývalého NFL ÚTOČNÍKA JOE REITZE

Bůh nás nevolá k průměrnosti, abychom žili nemastné neslané životy s tím, že jsme „v pohodě“. Bůh chce, abychom byli velcí! Reflexe z 5. dne Exodu 90 zní:

Když jsou muži v jejich nejlepším možném stavu, skutečně jsou „muži pro druhé“. Zralý a sebevědomý člověk vzkříšený a přijatý Bohem je muž s velkou mocí. To, co dělá člověka opravdu velkým, je jeho ochota sloužit druhým – používat svou moc pro „druhé“, ať už je to jeho manželka, děti, bratři, sousedé, církev nebo země.

 

Exodus 90 mi otevřel oči, abych se snažil být mužem, jakého Bůh chce mít, a plán modlitby, askeze a bratrství mi v tom pomohl.

 

Modlitba - Když jsem začal na této cestě, třicet až šedesát minut modlitby denně se zdálo jako skličující úkol. Zamyslete se nad tím: 30 minut je každý den asi 1/48 celkového času, což je zhruba 2 procenta. Jistě jako křesťanští muži můžeme dát 2 procenta každý den Pánu! Není náhoda, že dny, kdy věnuji čas modlitbě a konám s úmyslem ve svém duchovním životě, jsou dny, kdy mám sklon žít co nejvíce v míru a štěstí. Když je život zaneprázdněn a vymlouvám se na to, že nemám čas na Boha, není překvapením, že tyto dny jsou naplněny větším stresem a úzkostí. Denní četby a úvahy v Exodu 90 jsou způsob, jak každé ráno upřednostňovat Boha a stanovit/nastavit standard pro zbytek dne.

 

Askeze - Jak legrační, že jsem se obával na začátku své cesty Exodu90, že přijdu o svá světská potěšení a pohodlí. Žádné pivo? Žádné horké sprchy? Nemůžu sledovat televizní pořady? Jak budu devadesát dní žít! Uvědomuji si, jak jsem byl slabý, a jak silný můžu být, když se spoléhám na Boha jako na svůj zdroj síly. Odtržení od těchto věcí světa mi pomohlo nesmírně růst. Bylo to pro mě nepohodlné a z tohoto nepohodlí jsem byl schopen vyrůst do muže, kterým bych měl být, a Bůh chce, abych byl.

 

Bratrství - Nikdy jsem si nemyslel, že bych našel pouto tak silné jako v šatně NFL ... dokud jsem nezačal Exodus 90. V žádném případě bych to nemohl dokončit sám (neexistuje způsob, jak bych to dokázal sám). Moji bratři šli vedle mě, posouvali mně, povzbuzovali mě, vyzývali mě a modlili se za mě den za dnem devadesát dní. To je mocná a mocná věc. Muži potřebují další muže, aby je zvedli výše, než mohou dosáhnout sami. Přísloví 27,17 o tom říká to nejlepší: „Železo se ostří železem a člověk člověka brousí.“

 

Jsem si jistý, že tyto otázky vstoupily do vaší mysli, tak jako vstoupily do té mé. Jaký je můj smysl na Zemi? Proč jsem tu? Co chce Bůh, abych se svým životem udělal? Chce, abychom byli velcí! Být silní, mocní muži bojující za jeho Království. Muži potřebují Exodus 90. Potřeboval jsem Exodus 90 a po zbytek života mě změnil na lepšího člověka.

 

Joe Reitz
Bývalý útočník NFL

bottom of page