top of page

11…Průvodce/příručka duchovního vůdce

Exodus 90 je devadesátidenní duchovní cvičení v modlitbě, askezi a bratrství. Bratrství se skládá z pěti až sedmi stejně smýšlejících mužů a duchovně je řídí kněz, kdykoli je to možné.

Každé bratrstvo Exodu 90 má jednoho vůdce bratrství. Tento vůdce je často hlavní představitel skupiny. Obvykle je to ten, kdo do této skupiny mužů přivedl myšlenku Exodu 90. V některých jiných případech je to muž jmenovaný knězem, aby vedl bratrství. Vůdce je ten, kdo pořádá setkání a udržuje životnost/puls skupiny, zejména proto, že cesta pouští trvá dlouho a stává se čím dál náročnější.

Cílem duchovního vůdce je zajistit, aby muži ve své skupině přijímali dary modlitby, askeze a bratrství způsobem, který je náročný a očistný, stejně jako duchovně zdravý. Duchovní vůdce by se měl snažit naplnit tento cíl vedením lidí bratrství (zejména vůdce bratrství), jak uzná za vhodné.

 

Pro objasnění, duchovní vedení neznamená individuální duchovní vedení s každým členem bratrstva Exodus 90, i když pravidelná setkání/schůzky s vůdcem bratrství mohou pomoci celé skupině. Neexistují žádné další parametry týkající se role duchovního vůdce bratrství. Pastorační úsudek by měl být použit při volbě toho, jak bude úspěšně dosaženo cíle role duchovního vůdce.

Prostřednictvím devadesátidenního duchovního cvičení se lidé učí/ dozvídají/uvědomují, že 91. den není cílová čára, ale startovní/počáteční čára. To znamená, že v 91. den kněz nalézá své muže – muže, kteří jsou připraveni jít na misi pro něj a pro farnost.

 

Pomáhat bratrství Exodu 90 v službě jako jejich duchovní vůdce devadesát dní opakovaně prokázalo, že kněží jsou investicí do budoucnosti farnosti. Pomozte mužům osvobodit se a budou připraveni vám pomoci s posláním farnosti.

Osvědčené postupy

 

Níže jsou uvedeny tři příklady osvědčených postupů od kněží ze Spojených států. Jsou tu, aby vám pomohli rozeznat úroveň investic, které jste schopni učinit jako duchovní vůdce pro bratrstvo Exodus 90 ve farnosti.

 

1. Vstupte do duchovního cvičení s muži farnosti. To zahrnuje provádění všech asketických praktik a navštěvování bratrských setkání jednou týdně. Kněz v Indianě nedávno řekl, že Exodus 90 prolomil bariéru mezi kněžími a laiky na rozdíl od jakéhokoli jiného programu, který viděl. Toto sjednocení duchovního otce a jeho synů je počátkem hojného uzdravování, zvýšené důvěry a výsadby nedocenitelných semen. (Správné hranice mezi kněžími a laiky mohou a měly by být stále respektovány, když se kněží připojují k jejich mužům v tomto cvičení).

 

2. Organizujte/udělejte týdenní duchovní přednášky/konference pro své muže. Jestliže farnost má mnoho bratří Exodu 90 a všichni vstupují do duchovního cvičení současně, kněz by měl najít kreativní cestu, jak i on může hrát nějakou roli v životě všech bratrství. Pastor v Minnesotě vyzval muže farnosti, aby se ujali výzvy Exodu 90, což vedlo k vytvoření pěti bratrských společenství. Aby sloužil všem pěti bratrstvím a podporoval společné bratrství, které všichni sdíleli, pastor si udělal čas ve svém plánu investovat do těchto mužů každou sobotu ráno. Muži začali se snídaní, aby se uvolnili od pátečního postu (aby tak přešli z pátečního půstu). Pastor pak mužům dal krátkou duchovní přednášku na katechetické téma. Poté se bratrství oddělilo od kněze a dalších čtyř bratrství, aby uspořádali své vlastní požadované týdenní bratrské setkání.

 

3. Seznamte se s bratrstvím Exodus 90 po dobu 30 minut každý druhý (nebo každý třetí) týden. To by mohlo znamenat účast na pravidelném pravidelném týdenním setkání bratrství nebo vytvoření/ vyhrazení jiného prostoru/času pro setkání s nimi. Mohlo by zahrnovat společnou svatou hodinu, při které by mohla být k dispozici svátost smíření, a vydat se na sobotní dopolední výlet jako skupina s časem na diskusi o tom, jak Exodus probíhá/pokračuje/jde, nebo se setkávat s bratrstvím, aby diskutovali o výzvách a milostech cesty Exodu podporované slovy povzbuzení jejich duchovního otce.

 

To je jen několik příkladů. Existuje mnoho dalších kreativních možností. Vzhledem k tomu, že všechny farnosti jsou jiné/různé, byla role duchovního vůdce ponechána/otevřena vašemu pastoračnímu úsudku.

 

Čím se stanou muži farnosti 91. dne?

 

Další informace naleznete zde.

bottom of page