top of page

2…Začněte zde: Jaké je vaše Proč

Význam každé z níže uvedených položek, jakož i vysvětlení pojmů, jako je například „kotva“, se nachází v části Pilíře Exodu 90 v Průvodci terénem. Dokončete čtení této sekce, napište své Proč pak pokračujte a přečtěte si Pilíře Exodu 90. Toto duchovní cvičení bude mnohem přínosnější pro vás a vaše bratry, pokud se na něj správně připravíte. Povzbuzujte své bratry, aby se tímto způsobem připravili před příchodem 1. dne.
 

Co dělat před 1. dnem
 

Modlitba
 

• Přečtěte si „Začněte zde: Co je vaše proč“ (Jste zde, skvělý začátek/start)
• Napište „Proč“
• Přečtěte si „Pilíře Exodu 90“

Askeze

• Připravte plán na přísné/důsledné cvičení v devadesáti dnech 

Bratrství

• Vyberte kotvu
• Nastavte pravidelný čas pro týdenní schůzky
• Vyberte si bratrského duchovního vůdce (doporučeno, ale nikoli povinné)

 

Nepřeskakujte/nevynechávejte: zde začíná duchovní cvičení Exodusu 90

Exodus 90 není další farní program; je to duchovní cvičení. Není to další křesťanská „věc“, která zasahuje jen mysl nebo jen srdce. Je to plán svobody, který se zabývá celým člověkem a mění jeho způsob života. Protože Exodus 90 transformuje/mění způsob života muže, je třeba vstoupit s opravdovou touhou po osobní změně.

Muži přicházejí do Exodu 90 hledající svobodu. Každý z nás zažil otroctví modlám/idolům v nějaké podobě/formě, ať už jde o „malé“ věci nebo vážnější zlozvyky/neřesti. Bojujeme se závislostmi na sportu, e-mailu, mobilních zařízeních, práci, Netflixu, YouTube, televizi, videohrách, jídle, alkoholu, tabáku, kouření, penězích, obchodování na burze, novinkách, domácích úkolech/pracích, veřejném vystupování, moci, kontrole, koníčcích, hazardních hrách, materialismu, lenosti, aktivismu, narcismu nebo kofeinu. Nejčastějším důvodem pro muže k Exodu 90 je otroctví pornografii a masturbaci.

Ano, všechna tato slova jsou napsána na této stránce. Nyní jste si je přečetli, stejně jako vaši bratři.

Tento seznam není v žádném případě vyčerpávající/konečný; je tady, aby vám pomohl upřímně reflektovat– a konkrétně pojmenovat– vaše neřesti. Buďte upřímní v tom, proč jste přišli k Exodu 90. Buďte upřímní vůči sobě, svým bratřím a Pánu. Tato poctivost je vaším prvním krokem ke svobodě.

Poznámka k ženatým mužům: Nezačínejte s tímto duchovním cvičením, aniž byste nejprve otevřeně hovořili s vaší ženou. Více informací o tomto tématu naleznete v kapitole Exodus Man & Jeho nevěsta.

 

Napiš proč

Během devadesáti dnů Exodu a dalších budete vyzváni, abyste se vrátili k následujícímu cvičení. Berte toto cvičení vážně.

Vezměte si propisku a kus papíru (lístek na poznámky bude stačit). Na papír si zapište důvod, proč jste se rozhodli udělat Exodus v tomto okamžiku svého života. To je vaše proč.

Vaše napsané proč by se mělo řídit těmito třemi parametry:

• Mělo by to být konkrétní.
• Mělo by se jednat o osobní změnu.
• Mělo by to vysvětlit, jak vaše osobní změna slouží Bohu i ostatním

 

Zastavte se tady. Podívejte se znovu na obvyklé důvody, proč muži přicházejí k Exodu 90, aby vám to pomohlo zvážit detaily. Udělejte si čas na rozhovor s Pánem o vašich důvodech.  Než budete pokračovat ve čtení, zapište si proč.

Nyní, když máte napsané svůj důvod/proč, věnujte nějaký čas na jeho vyhodnocení.

• Je vaše odpověď konkrétní?
• Jedná se o osobní změnu?
• Vysvětluje váš důvod, proč jak vaše osobní změna slouží Bohu i jiným?

Zde je příklad špatně napsaného proč:

„Chci zlomit svou závislost na svém mobilním zařízení.“

Tato odpověď je konkrétní a jde o osobní změnu. Přesto je napsána pouze pro dobro sebe samého. Toto proč bude dost silné na to, aby člověk s Exodem začal, ale nebude dost silné na to, aby ho dostal až do zaslíbené země.

Dobrá revize výše uvedeného příkladu je:

„Chci zlomit svou závislost na svém mobilním zařízení, abych mohl být láskyplně přítomen své manželce a dětem tak, jak mě Pán povolal, abych byl ve své roli manžela a otce.“

Tato odpověď je však také příliš slabá, pokud ve skutečnosti neuvádí hlavní důvod, proč člověk přichází do Exodu 90. Zde přichází poctivost. Pokud člověk bojuje například s pornografií a masturbací, ale píše pouze „Chci zlomit svou závislost na svém mobilním zařízení,“ není upřímný. Je to člověk, který „nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.“ (J 3,20). Zůstaneme-li v temnotě, je mnohem méně pravděpodobné, že budeme schopni přijmout svobodu, kterou nám Kristus, Světlo, přichystal.

Když píšete svoje proč, zvažte Kristova slova: „Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (J 3,21). Pojď ke světlu. Až do světla.

Pokud vaše proč nesplňuje všechna tři výše uvedená kritéria nebo je jiným způsobem slabé, věnujte nějaký čas jeho změně nebo přidání něčeho dalšího. Dobře promyšlené proč ponese ovoce vám a vašim bratrům v poušti.

Jakmile budete mít svoje proč zapsané na papíře, umístěte si jej do Bible, kterou budete denně brát k modlitbě během Exodu 90, nebo někam, kam budete mít snadný přístup. Můžete si jej pro případ ztráty vyfotit. Mít svoje proč, na které se budete moci zpětně podívat, vám pomůže uvědomit si, proč jste tento Exodus začali, a dá vám potřebnou motivaci pokračovat.

bottom of page