top of page

4…Muž Exodus a jeho manželka

„Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ (Ef 5,25)

Exodus 90 není jen další farní program, který se zabývá pouze myslí nebo srdcem. Jedná se spíše o plán svobody, který se zabývá celým člověkem/zasahuje celého člověka a mění jeho (samotný) způsob života. Protože Exodus 90 mění způsob života člověka, musí ženatí muži připravit nejen sebe (na tento podnik-závazek), ale i své rodiny – zejména své ženy. Zvláště proto, že přeměna způsobu života ženatého muže nutně ovlivní jeho ženu a děti. Díky řádné předchozí komunikaci a s Boží milostí však tato přeměna povede k pozitivním výsledkům pro celou rodinu.

Pokud jste ženatý muž zvažující (s ohledem na) Exodus 90 a chcete zajistit tyto pozitivní výsledky, budete potřebovat věnovat čas řádné komunikaci se svou ženou. Řádná/správná komunikace znamená nejen správný druh komunikace, ale i správné načasování. Například informování vaší manželky o středečním zdržení se masa poprvé u jídelního stolu ... zatímco její delikátní vepřová pečeně a bramborová kaše se slaninou je před vámi, to není přesně dobré načasování. Abychom vám pomohli, poskytli jsme seznam navrhovaných kroků pro rozhovor s vaší ženou před Exodem.

 

Doporučené kroky

1. Sdílejte svoje proč.

Posaďte se se svou ženou a otevřeně se s ní sdílejte o to, proč jste se rozhodli vstoupit do tohoto duchovního cvičení. Řekněte jí své naděje pro vaši rodinu a způsoby, jak se chcete stát lepším manželem a otcem. Zvažte také omluvu za to, že jste zklamal ji nebo vaše děti. Upřímná a konkrétní omluva může vést k podstatnému uzdravení a posílení uvnitř vašeho manželství a rodiny. Sdílejte konkrétně, jak si myslíte, že se stanete (že by jste se mohli stát) se lepším, svobodnějším mužem který bude přínosem pro vaši ženu a děti. Berte vážně a nepřehlížejte toto sdílení se svou ženou. Toto je opravdu nejdůležitější část vaší konverzace.

Než začnete tento rozhovor, věnujte čas v modlitbě, přemýšlejte o těchto otázkách a o svém proč upřímně s Pánem, než je přivedete před svou ženu.

2. Podělte se o základy systému Exodus 90.

Řekněte své ženě o praktických cvičeních Exodu 90. Podělte se s ní o Exodus 90 Průvodce terénem, který obsahuje všechny disciplíny Exodu 90. Zeptejte se jí, zda se domnívá, že některý z požadavků bude představovat problém v životě vaší rodiny. Promluvte si o tom, jak by každý z nich mohl v dlouhodobém hledisku prospět rodině, čímž se vrátíte zpět k jádru, proč jste se Exodus 90 rozhodli podstoupit/do Exodu vstoupit.

Nemyslete si, že disciplíny Exodu neovlivní vaši rodinu. Uvědomte si výzvy, kterým můžete čelit, a hledejte řešení, která jsou v souladu s duchem cvičení a přijatelná pro vaši ženu. Například: Exodus Muži se musí vzdát sledování televize. Pro mnoho mužů je časté sledování televize s rodinou. Pro svůj rozhovor se svou ženou připravte možné alternativní návrhy, jako jsou rodinné hry nebo rodinná jízda na kole. Buďte otevřeni i pro přijetí jejích návrhů. Je možné, že vaše manželka tiše čekala na volnou neděli, aby se vydala na rodinný piknik, ale sledování sportu v televizi jí stálo v cestě.

Pokud je vaše manželka z Exodus 90 méně nadšená než vy, nechte ji na několik dní pročíst si Průvodce terénem a naplánujte si konkrétní čas, abyste o tom mohli znovu si promluvit, až bude připravena.

3. Podporujte svou ženu.

Některé ženy milují myšlenku Exodu 90. Možná, že vaše žena čekala právě na to, kdy začnete něco dělat se svou duchovní letargií/lhostejností od doby vašeho sňatku. Možná i pro vás bude těžší svou ženu přesvědčit. Proto je tu bratrství. Pokud vaše žena plně podporuje Exodus 90, zjistěte, zda by byla ochotná podělit se o její zážitek s ostatními ženami. Jiný bratr a jeho manželka mohou opravdu těžit z jednoduchého neformálního rozhovoru mezi vaší manželkou a jeho manželkou.

Modlete se za muže ve vašem bratrství, když každý z vás rozlišuje nejlepší cestu pro vaši rodinu a mluví o tom s vámi. Po dobu devadesáti dnů komunikujte se svou ženou o tom, jak disciplíny ovlivňují vaši rodinu.  I když na začátku není nadšená, v průběhu času pravděpodobně uvidíte změnu srdce.

Mnohé ženy, které jsou proti tomu, aby se jejich manžel zapojil do Exodu 90, se obávají, že ho odtrhne od nich a jejich rodiny. Nejsou úplně špatně. Exodus 90 odvádí manžela od rodiny na čas na modlitby, cvičení a týdenní bratrská setkání. Exodus 90 však zároveň dává manželovi příležitost, být přítomen jeho manželce a rodině velkoryseji / aby se svým manželkám a rodině věnoval mnohem více. Když je muž Exodu doma, už si nekontroluje své pracovní e-maily nebo sportovní výsledky při hraní se svými dětmi. Každou noc se svou ženou neztrácí čas tím, že dohání Netflix show nebo hraní videoher. Dar přítomnosti, kterým Exodus 90 osvobozuje muže, aby jej dal své ženě a rodině, daleko převyšuje dobu, kterou tráví bez nich. A doba, kterou stráví bez nich, je časem životadárné obnovy, doplnění daru přítomnosti své ženě a dětem za devadesát dní Exodu a do budoucna.

4. Rozhodněte se.

Exodus 90 není pro každého člověka v každém okamžiku jeho života. Na konci dne je rozhodnutí mezi vámi a Bohem s ohledem na duchovní pohodu celé rodiny. Písmo jasně ukazuje, že jste povoláni, abyste svůj život položili za svou ženu a rodinu. Jak to vypadá, může nebo nemusí být Exodus 90 pro vás právě teď. Je-li nejlepším způsobem položit svůj život za vaši rodinu tím, že vstoupíte do Exodu, udělejte toto rozhodnutí odvážně / směle. Pokud se zdá, že vás Bůh volá k něčemu jinému - možná ještě těžšímu - pak to udělejte s láskou a služte své rodině tak, jak vás Kristus volá, abyste tak učinili právě teď.

Duch Zákona

Ve všech praktikách Exodusu 90 je to dar, být schopný vzdát se kontroly a jednoduše je následovat přesně tak, jak jsou napsány. Pro ženaté muže existuje několik milujících výjimek.

Zde jsou dva příklady:

1.) Je to vaše výročí. Oslavujte dar svátosti. S manželkou si můžete dát sklenku vína a vychutnat si dezert v příjemné restauraci. Prosím, udělej to.

2.) Vaše manželka trvá na tom, abyste sledovali mladé superhvězdy vaší země za olympijské zlato v krasobruslení žen a vaše alternativní návrhy to neřeší. Sedněte si se svou ženou a sledujte mladou superhvězdu se sdíleným nadšením, že její skoky a vynikající práce nohou budou stačit na to, aby přinesly domů zlato.

Asketické praktiky Exodusu 90 mají být výzvou pro vás, ne pro vaši manželku. Ano, její podpora vám pomůže. Přesto je to váš exodus, ne její. Držte se ducha zákona a dělejte vše, co je ve vašich silách, abyste navrhovali návrhy, které budou v souladu s duchovním cvičením. Pokud naleznete vzorec formující porušení disciplín, svěřte se s tím svému bratrstvu a vyhledejte jejich radu. Znáte svou manželku nejlépe, ale někdy malá bratrská pomoc z třetí strany pomůže člověku lépe vidět / vidět věci jasněji.

Vaše žena by neměla být vaším duchovním vůdcem, ani by neměla být tím, ke komu budete cítit odpovědnost. Pokud vás žena neustále kontroluje, jestli nepodvádíte při cvičeních, svěřte se s tím svému bratrstvu. Pravděpodobně je to váš problém, a ne problém vaší ženy. Stále by však byla zdravá konverzace s vaší ženou o tom, že necháte sebe a své bratry zodpovídat se sami sobě. Ženy, které důsledně zpochybňovaly úsilí svého manžela v Exodu 90, přinesly nezdravé výsledky. Milujte svou ženu: komunikujte s ní, aby vás také milovala a zdravě vás podporovala. To pomůže přinést svobodu a milost, kterou Bůh touží dát vám a vaší rodině prostřednictvím tohoto duchovního cvičení.

bottom of page