top of page

6…“Disciplíny” Rychlý přehled

 

Stop: Pokud jste si nečetli sekci nazvanou Začátek zde: Co je vaše proč (Start Here: What's Your Why), vraťte se a začněte tam.

Denní disciplíny

 

Modlitba

• Přečtěte si Denní úvahy

• Pomodlete se svatou hodinu (minimálně 20 minut kontemplativní / tiché modlitby)

• Modlete se za své bratrství

• Modlete se za muže v Exodu

• Proveďte noční zkoumání dne

Askeze

• Krátce se osprchuj studenou vodou.
• Prováděj pravidelně a intenzivně tělesné cvičení (nejméně 3-krát za týden)
• Dobře se vyspi celou noc (doporučuje se nejméně sedm hodin v kuse)
• Nepij alkoholické nápoje
• Nejez zákusky a jiné sladkosti
• Nejez mezi hlavními jídly
• Nepij limonády a jiné nápoje kde by byl cukr (mléko a neslazený čaj je povolené)
• Nedívej se na televizi a také nesleduj filmy či sportovní přenosy
• Nehraj videohry
•  Zdrž se nakupování nepotřebných věcí (věcí které nejsou nezbytně nutné)
• Poslouchejte pouze hudbu, která pozvedá duši k Bohu
• Používej počítač pouze pro pracovní, školní nebo nutné/základní úkoly (např. pro zaplacení účtů)
• Mobilní zařízení  používej pouze pro  nezbytně nutnou komunikaci; použití nepodstatných textových zpráv, aplikací a internetu je zakázáno

 

Bratrství

• Dejte o sobě vědět své kotvě/zkontaktujte se se svou kotvou

Středa a pátek

Středy a pátky jsou tradiční dny půstu Církve a během svého Exodu také dodržujte tyto dny půstu.

 

Askeze

 • Ve středu a v pátek se zdržte masa a jezte pouze jedno plné jídlo (pouze jednou do syta), a dvě menší jídla, která dohromady nejsou stejná jako plné jídlo (tzn. dvakrát do polosyta).

Pokud slavnost (hlavní svátek) připadne na středu nebo v pátek, oslavte tento den, jako by to byla neděle (více o neděli níže).

 

Týdně

Bratrství

• Každý týden pořádejte pravidelně plánované setkání bratrstva bez ohledu na to, kolik mužů se může zúčastnit. (Tato setkání mají zásadní význam pro toto duchovní cvičení.)

 • Návrh: Týdenní bratrská společná svatá hodina

• Návrh: Týdenní bratrská mše (v jiný den než v neděli)

 

Askeze

V neděli slavíme den Páně. Každou neděli vaše bratrstvo má dovoleno vynechat jednu disciplínu, aby  nám to připomnělo Boží a nebeskou slávu. Všechny slavnosti se slaví na stejném principu. (Návrh: dovolte si např. jeden zákusek. Důrazně se doporučuje, aby jste v neděli nepoužívali moderní technologie - mobily, TV,  počítače atd.)

 

Měsíčně

Modlitba

 

• Udělejte dobré přiznání/zpověď/svátost smíření

 

Bratrství

• Jděte na bratrský výlet (bez ohledu na to, kolik mužů může, a bez ohledu na počasí)

Výše uvedené seznamy představují denní disciplíny Exodu 90. Tyto disciplíny spolupracují soudržně tak, aby pokryly mnoho různých oblastí lidského života. Pokud jsou z tohoto duchovního cvičení vynechány nějaké disciplíny, zejména každodenní četby a úvahy, toto cvičení přestává být tím, čím má být, a může mít dokonce negativní dopad na váš život. Můžete být v pokušení převzít kontrolu do svých rukou a pozměnit nebo úplně změnit disciplíny. Odolejte tomuto pokušení a místo toho se rozhodněte, že svůj způsob života změníte díky daru tohoto duchovního cvičení.

Poznámka: Pokud nerozumíte některým z výše uvedených výrazů, například „kotva“, přečtěte si část Pilíře Exodu 90 v Průvodci terénem. Tyto úseky byste neměli přeskočit, jsou to úseky, které jsou nezbytné/důležité pro úplný vliv pro vás a vaše bratry. Přečtěte si je pro dosažení svobody a doporučte svým bratrům, aby udělali to samé.

bottom of page