top of page

7… Historie Exodusu 90

Exodus 90 je příběhem živého bratrství - bratrství, které začalo hrstkou mužů, kteří byli ochotni udělat cokoli, aby našli svobodu. Toto duchovní cvičení, narozené z Písma, začalo jako řešení pro několik ochotných seminaristů, kteří si uvědomili, že byli uvězněni v dusivém sevření nepřítele. V životě jednoho osvobozeného člověka za druhým se toto duchovní cvičení znovu a znovu ukázalo jako protijed k průměrnosti a jako plán svobody. Tento příběh k vám nyní našel cestu.

Exodus 90 začal jednoduše jako nový způsob života v reakci na hlubokou potřebu: formaci mladých mužů pro kněžství. Raději než vymyslet další farní program, fr. Brian Doerr se rozhodl dát dohromady duchovní cvičení. Toto cvičení bylo založeno na Kristově povolání k modlitbě, askezi a bratrství. Pod Fr. Doerrovo vedení, skupina mužů na semináři Mount St. Mary v Emmitsburgu v Marylandu, se zavázalo přísně dodržovat modlitbu, asketické praktiky a růst bratrství a každý den číst malou část knihy Exodus. Tito muži byli vychováni ve společnosti zotročené k hříchu, přesto toužili po dokonalejší osobní svobodě. Díky své disciplíně a spoléhání se na Boha dostali tito muži dar svobody potřebný k překonání jejich ničivých návyků a plné odpovědi na Boží volání v jejich životech. V průběhu času se duchovní cvičení vedené Duchem svatým ukázalo jako úspěch.


To vyvolalo otázku: Když můžou muži ve kněžství využít toto duchovní cvičení k opětovnému získání svobody ve svém životě, co ostatní muži? Co muži připravující se na manželství, nové zaměstnání, výchovu dospívajících, krizi středního věku, prázdné hnízdo, nové přiřazení farnosti, překonání ztráty nebo dokonce odchod do důchodu? Byly by takové cvičení prospěšné i mužům v sekulárních povoláních? Odpověď byla zřejmá ano. Zůstala však těžší otázka: Byli by tito muži ochotni podstoupit duchovní cvičení, které by od nich tolik vyžadovalo? Jediným způsobem, jak to zjistit, bylo pozvat muže, aby to vyzkoušeli.

Takže ot. Doerr svěřil Exodus 90 bývalému seminaristovi Jamesovi Baxterovi. Nejistý, co by se Exodus stal, James se však rychle stal spoluzakladatelem Exodusu 90, když z celého srdce odpověděl na výzvu k vývoji a vyhlášení tohoto osvědčeného plánu svobody. Veřejné spuštění Exodus 90 se stalo prací na plný úvazek Jamese Baxtera - práce, která neslibovala žádnou mzdu a žádnou jistotu úspěchu. Pod Jamesovým vedením byl exodus90.com spuštěn pro muže po celém světě a výsledek byl ohromující. V prvním roce 750 lidí řeklo ano Kristově výzvě k modlitbě, asketismu a bratrství prostřednictvím Exodu 90.

Jak Exodus 90 pokračoval v růstu, rychle se projevily dvě věci: partneři na plný úvazek byli potřební k udržení a růstu programu a musely se získat finanční prostředky, aby se zajistily zvýšené provozní náklady. James, podporovaný motivovanou správní radou, přivítal svého prvního partnera, Marka Pica, aby dohlížel na týmové finanční úsilí. Poté byly zaměřeny na další výstavbu Exodu90. Tým učinil strategický krok a přinesl Nathaniel Binversie, aby splnil tento cíl jako ředitel mise. Nathaniel rychle začal vyvíjet tolik potřebný plán zahájení farnosti a přepisovat rukopis Exodus 90 pro rostoucí bratrství.

Díky modlitbám a podpoře mnoha dobrodinců a úsilí týmu Exodus 90 se jednoduché řešení vytvořené věrným knězem stalo plně fungující neziskovou společností sloužící mužům ve všech padesáti Spojených státech a na celém světě. Tým Exodus 90, který je stále mladý, malý a ve velké fiskální potřebě kvůli dalšímu růstu, usilovně pracuje na dosažení Fr. Doerrova původní vize pomoci lidem najít svobodu v živém bratrství a skrze něj.

Takto začal Exodus 90. Náš příběh je příběhem živého bratrství odvážných mužů, kteří říkali ano, aby následovali Krista. Je to příběh z oblasti mise. Budoucnost Exodusu 90 nyní leží ve vašich rukou. Připojte se k tomuto živému bratrství mužů. Vezměte osvědčený plán svobody: modlitba, askeze a bratrství. A vyzvěte své bratry, aby udělali to samé.

Co se stane v den 91?

Navštivte exodus90.com ještě dnes.

bottom of page