top of page

8…Jak se modlit denní svatou hodinu

Svatá hodina je čas vyhrazený/oddělený pro Boha. Je to čas intimity s Pánem, čas dívat se na Pána a dovolit mu dívat se na vás. Je to čas, kdy se můžete nechat formovat Kristem.
Toto je doporučený příklad toho, jak trávit čas během vaší svaté hodiny. Není to v žádném případě rubrika, která musí být dodržována.

5 minut – Úvodní modlitba: Toto je čas slovní modlitby před Pánem. Proste Pána o milosrdenství za své hříchy a chvalte jeho slavné jméno.

 

15 minut - duchovní čtení: Během duchovního cvičení bude tento čas pravděpodobně zahrnovat vaši denní reflexi Exodus 90  (Denní úkony, Písmo a meditace).

20 minut - Kontemplativní modlitba: Je tichý čas na dialog s Pánem. Přineste mu vše, co je ve vašem srdci nebo co máte na mysli/ve vaší mysli. Během duchovního cvičení to budou často otázky z denní meditace. Podělte se s Pánem upřímně o své myšlenky a obavy. A co je nejdůležitější, dejte Pánu prostor reagovat, aby mohl odpovědět, a sami mlčte a v tichu na/poslouchejte.

15 minut - Přímluva: Udělejte si čas, abyste přednesli Pánu své modlitby/prosby. Modlete se za své vlastní vysvobození, svou rodinu, své bratrstvo, církev a všechny další modlitby/ prosby, které můžete mít.

5 minut - Díkůvzdání: Učiňte upřímnou modlitbu chvály a díkůvzdání před Pánem. Každý den musíme být vděční. Důsledné uznávání Božích darů a milostí přináší do života větší pocit vděčnosti a radosti. Dej Pánu chválu, která je platná/náležitá/patřičná (dej Pánu náležitou chválu).

 

Ukončete modlitbu tím, že požádáte (na závěr požádejte) Pannu Marii a další svaté, aby se za vás celý den přimlouvali, stejně jako žádáte své bratry, aby se za vás každý den modlili.

20 min. Kontemplace
bottom of page