top of page

9 … Jak se modlit Examen - večerní zkoumání dne

Noční prohlídka/zkoumání dne je způsob, jak popsat naše jednání (jak si projít naše činy) za celý den a uznat, kde jsme se rozhodli reagovat na Boží milost a kde jsme se rozhodli jinak/opačně.  Svatý Ignác z Loyoly považoval examen/zkoumání dne za „dar přímo od Boha, a že Bůh chtěl, aby byl sdílen v největší míře. Jedním z mála pravidel modlitby, které Ignác učinil pro jezuitský řád, byl požadavek, aby jezuité praktikovali examen dvakrát denně – v poledne a na konci dne. Je to zvyk, který jezuité a mnoho dalších křesťanů praktikuje dodnes“**

 

Během tohoto duchovního cvičení má být examen konáno každý den. Následuje zjednodušená forma, jak dělat noční prohlídku/večerní zkoumání.

 

1. Vzývejte/uvědomte si Boží přítomnost. Bůh je s vámi ve všem dobrém i zlém.

2. Podívejte se na požehnání tohoto dne. To nelze přehlédnout. Pomalu si den projděte a uznejte, co vám Bůh v tomto dni dal (a uznávejte mnohá požehnání, která v něm na vás Pán vylil). (Viděl jsi dnes slunce? To je požehnání. Nadechl jsi se dnes? To je požehnání.)

 

3. Uznejte/uznávejte své hříchy a nedostatky. Upřímně přezkoumejte a pojmenujte čas a místa, ve kterých jste nepřijali milost, kterou vám Pán dal. Důkladnost je zde důležitá.

 

4. Učinit rozhodnutí a vyzvat Pána.

  • Rozhodněte se, že příští den znovu nespácháte stejné hříchy.

  • Potom pros Pána, aby ti udělil dokonalou kajícnost a poskytl ti milosti, které potřebuješ , aby jsi mohl žít pro Něj úplně, zvláště ve chvílích, kdy víš, že jsi nejslabší.

 

5. Buďte naplněni nadějí a radostí. Pán je vděčný za váš závazek ke svobodě, k vaší rodině, neustálému obrácení/pokračující konverzi a k Němu. Touží po vašem posvěcení/vaší posvátnosti ještě více než vy. Zůstaňte klidní a vězte, že Bůh je s vámi.

** “The Daily Examen,” Ignatian Spirituality.com
(Loyola Press), 
www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen
(accessed December 11, 2018).

Jak se modlit Examen nalezneš více rozvinuté v záložce Praktické rady.

bottom of page