top of page
i.png

Svědectví Joe Reitze

Povzbuzení od bývalého útočníka amerického fotbalu Joe Reitze

Bůh nás nevolá k tomu, abychom žili v rezignaci, prostě nějak tak prošli životem a byli „okay“. Bůh chce, abychom byli velkými! V meditaci z 5 dne Exodu 90 čteme:

257cs_1_edited.jpg

EXODUS 2019 LUKOV

Dne 21.1.2019  jsme se skupinka 7 mužů z Lukova a Držkové připojili k mnoha dalším mužům na celém světě, kteří se rozhodli pro toto duchovní cvičení. Prosíme o modlitby, abychom dokázali dojít do cíle v neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019.  Děkujeme.

Vodopád

Svědectví Karla

O Exodusu jsem se do chvíle než ho sdílel přítel na FB vůbec nevěděl. Chtěl jsem se po seznámení přidat ke skupince bratra, ale jelikož je až z Moravy a setkávali se na přímo osobně, nebylo to možné. Zvažoval jsem tedy jestli do toho vůbec jít. Po třech dnech modliteb jsem přijal, že ano. Přihlásil jsem se a zaregistroval mezi ty, kdo hledají další k sobě. Během krátké chvíle se mi ozvali dva bratři. Jeden nabídl účast v on line skupině, druhý osobní, ale s tím, že bych jezdil 1x týdně do Soběslavi. Přijal jsem druhou nabídku.

Během průběhu Exodu jsem si uvědomil, jak Bůh podivuhodně jedná. Jak různě jde na texty Písma hledět a vidět v nich důležité pravdy pro nás. Po celou dobu Exodu jsem prožíval mnohem více Boží přítomnost. Ve dnech půstu se ke mně několikrát přidala i manželka. I nám dvěma to pomohlo, že jsme o duchovních věcech mluvili a sdíleli ještě více. Zároveň díky klukům se Soběslavi jsem poznal další skvělé bratry v Kristu i když z jiné denominace než jsem já, ale s podobným náhledem. Na přání pár kamarádů a přátel z FB a Twitru jsem začal psát i vlastní myšlenky k daným textům. Setkalo se to s kladnou i zápornou odezvou. Na tom, jsem viděl(zejména na záporné odezvě), že jsem psal právně, protože Duch Svatý mohl ukazovat některé negativní věci či vlastnosti těm z nich, kdo Pána Ježíše zatím do svých životů nepustili.

 

Celkově když to shrnu tak mi Exodus dal:

1) podnět nově přemýšlet nad Božím Slovem

2) zakoušet požehnání skrze půst a intenzivnější přemýšlení nad Božím Slovem

3) nová přátelství

4) přiblížení se k Bohu i k manželce

Přeji všem, kdo se pro Exodus rozhodnou, aby mohli prožít bohatý a intenzivní čas s Bohem, s Božím Slovem a skrze to přijmout požehnání do osobního života víry i služby Bohu a lidem.

Karel

... myšlenky k textům najdete na mém blogu 

bottom of page