top of page
i.png

Svědectví Joe Reitze

Povzbuzení od bývalého útočníka amerického fotbalu Joe Reitze

Bůh nás nevolá k tomu, abychom žili v rezignaci, prostě nějak tak prošli životem a byli „okay“. Bůh chce, abychom byli velkými! V meditaci z 5 dne Exodu 90 čteme:

257cs_1_edited.jpg

EXODUS 2019 LUKOV

Dne 21.1.2019  jsme se skupinka 7 mužů z Lukova a Držkové připojili k mnoha dalším mužům na celém světě, kteří se rozhodli pro toto duchovní cvičení. Prosíme o modlitby, abychom dokázali dojít do cíle v neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019.  Děkujeme.

Vodopád

Svědectví Karla

O Exodusu jsem se do chvíle než ho sdílel přítel na FB vůbec nevěděl. Chtěl jsem se po seznámení přidat ke skupince bratra, ale jelikož je až z Moravy a setkávali se na přímo osobně, nebylo to možné. Zvažoval jsem tedy jestli do toho vůbec jít. Po třech dnech modliteb jsem přijal, že ano. Přihlásil jsem se a zaregistroval mezi ty, kdo hledají další k sobě. Během krátké chvíle se mi ozvali dva bratři. Jeden nabídl účast v on line skupině, druhý osobní, ale s tím, že bych jezdil 1x týdně do Soběslavi. Přijal jsem druhou nabídku.

Během průběhu Exodu jsem si uvědomil, jak Bůh podivuhodně jedná. Jak různě jde na texty Písma hledět a vidět v nich důležité pravdy pro nás. Po celou dobu Exodu jsem prožíval mnohem více Boží přítomnost. Ve dnech půstu se ke mně několikrát přidala i manželka. I nám dvěma to pomohlo, že jsme o duchovních věcech mluvili a sdíleli ještě více. Zároveň díky klukům se Soběslavi jsem poznal další skvělé bratry v Kristu i když z jiné denominace než jsem já, ale s podobným náhledem. Na přání pár kamarádů a přátel z FB a Twitru jsem začal psát i vlastní myšlenky k daným textům. Setkalo se to s kladnou i zápornou odezvou. Na tom, jsem viděl(zejména na záporné odezvě), že jsem psal právně, protože Duch Svatý mohl ukazovat některé negativní věci či vlastnosti těm z nich, kdo Pána Ježíše zatím do svých životů nepustili.

 

Celkově když to shrnu tak mi Exodus dal:

1) podnět nově přemýšlet nad Božím Slovem

2) zakoušet požehnání skrze půst a intenzivnější přemýšlení nad Božím Slovem

3) nová přátelství

4) přiblížení se k Bohu i k manželce

Přeji všem, kdo se pro Exodus rozhodnou, aby mohli prožít bohatý a intenzivní čas s Bohem, s Božím Slovem a skrze to přijmout požehnání do osobního života víry i služby Bohu a lidem.

Karel

... myšlenky k textům najdete na mém blogu 

Svědectví Radovana

Když mě náš pan farář upozornil na cestu Exodu a já si přečetl, co to obnáší, upřímně jsem se vyděsil! :-)

V tu dobu jsem z různých důvodů marně hledal Boha a opravdu jsem se zhrozil při představě, že bych ho snad měl hledat cestou poměrně přísné askeze, na první pohled časově náročného „modlitebního programu“, a ještě ke všemu si o té svojí cestě povídat s dalšími chlapy – já, introvert! Nicméně, pak jsem se rozhodl pojmout Exodus jako výzvu a společně s několika muži-bratry jsme vyrazili „na cestu“.

Pravda, je nutné přiznat, že adventní Exodus, který jsme pro náš „průzkum bojem“ nakonec zvolili, je takovou „odlehčenou“ verzí – nakonec se ale ukázalo, že mnou tak obávaná askeze je z celého Exodu vlastně to nejjednodušší a časová náročnost je z velké části kompenzována tím, že člověk neplýtvá časem na nedůležitých věcech.

Zjistil jsem, že nejtěžší pro mě na celé cestě Exodu není ani tak askeze vnější, tj. odříct si sladké, alkohol nebo mobil/televizi/rádio – mnohem náročnější je askeze vnitřní, tedy plně si uvědomovat, co mě od Boha odvádí, a tomu se vědomě vyhýbat, a naopak hledat, co mě k Němu přivádí, a toho se držet.

Za největší devizu Exodu proto považuju samotné bratrstvo – společenství mužů, kteří člověka v boji proti sobě samému podrží, když se mu zrovna bojovat nedaří, a které mu dodá odvahu bojovat dál už jen tím, že jeden každý bratr vlastně svádí stejný zápas jako já, byť každý v trochu jiných kulisách.

A ještě jeden klenot jsem v Exodu našel – a totiž večerní ignaciánskou modlitbu Examen, která mě osobně učarovala a která mi hodně pomáhá na cestě ke Kristu. Poctivé zkoumání prožitého dne je mi opravdu velkým pomocníkem na cestě k pravdivému uvědomění si nejen sebe sama, ale hlavně Boha, kterého pohříchu během dne často nevnímám… Zpětně si přehrát důležité denní momenty a najít v nich Krista a jeho dary, nebo si naopak přiznat, že v konkrétní situaci jsem jednal naprosto bez ohledu na Něj, to je medle ta nejlepší škola pokory!

Suma sumárum, cesta Exodu mě naučila cestě, jak hledat Boha a jak ho nalézat! Dnes s ním i díky Exodu pravidelně hovořím – ať už v modlitbě nebo skrze ostatní. A manželka je spokojená, protože spolu zase můžeme hovořit o Bohu bez překážek a se vzájemným porozuměním.

Přiznám se, že jak jsem se na začátku Exodu více méně obával, teď už se nemůžu dočkat, až zase s ostatními vykročíme na další cestu – tentokrát postní!

bottom of page