top of page

Exodus - Královské léto

79 dní

V duchovním životě je snadné polevit a zpohodlnět - zejména v letních měsících.
Při našem putování s králem Davidem v Druhé Samuelově knize uvidíme,
jak si David dovolí spokojeně složit ruce do klína, čímž se dostane do duchovní stagnace.
Budeme sledovat jeho kralování, vítězství v bitvách i pády do hříchu.
Jeho reakce spočívající v pokání a obrácení jsou vzorem pro náš vlastní neustálý vnitřní boj.
Jsme povoláni být kněžími, proroky a králi.
Toto duchovní cvičení nám ukáže, jak se stát duchovními vůdci.
Když ztrácíme bdělost a vnímavost ve vztahu k Bohu, trpí tím i naši blízcí.
Budeme se učit z Davidových silných i slabých stránek a naučíme se,
jak být dobrými křesťanskými muži a duchovními vůdci.

Disciplíny:

DENNĚ
- Letní a reflexe (zamyšlení)
Přečtěte si denní zamyšlení pro letní období.
Čtení jsou vaším průvodcem na této duchovní cestě.
Udělejte si čas a nechte k sobě promlouvat Boží slovo prostřednictvím těchto denních čtení.
- 20 minut tiché modlitby
Vyhraďte si minimálně 20 minut na tichou osobní modlitbu před Pánem.
- Prozkoumejte svůj den (Examen)
Na konci dne v modlitbě prozkoumejte své činy (a nečinnost) během dne. Kde jste viděli, že Bůh ve vašem životě působí? Uvědomte si, kde jste reagovali na Boží milost a kde jste se rozhodli jednat jinak.

 

TÝDNĚ

- Týdenní setkání bratrstva
Jednou týdně by se měli všichni členové vašeho bratrstva sejít, aby zkontrolovali svou věrnost plánu života a společně se pomodlili. Zůstaňte věrní tomuto závazku, který jste dali svým bratřím. Udělejte něco pro to, aby vaše bratrstvo bylo oddanou skupinou bratří.

 

- Pátky se studenou sprchou
V pátek nabídněte studenou sprchu. Příjemná teplá sprcha je sama o sobě dobrá věc. Když však pohodlí horké sprchy trvale stavíme na místo obětavé, nepohodlné studené sprchy, rozhodujeme se trvale vyměnit příležitost k oběti za pomíjivé osobní pohodlí.

 

- Pátky bez masa
V pátek nekonzumujte maso na počest Kristovy smrti na kříži na Velký pátek. Poohlédněte se po jiných zdrojích bílkovin, jako jsou fazole, arašídové máslo apod.

 

- Každý týden jednu svatou hodinu
Alespoň jednou týdně si vyhraďte hodinu pro tichou osobní modlitbu před naším Pánem. Naplánujte si vybraný den tak, aby se vám to do něj vešlo.

 

- Oslavte den Páně
Každá neděle je malou velikonoční nedělí a měla by být slavena s radostnou oslavou a odpočinkem. Kolik z nás nevědomky nesnáší Den Páně, protože podléhá "nedělnímu blues"? Vyhraďte si tento den pro modlitbu, rodinu a přátele.

Vše co budeš potřebovat najdeš v aplikaci -  https://exodus90.com/
Jak nainstalovat aplikaci a nastavit účet najdeš - zde

Jak se dostat k denním textům v aplikaci - zde

Návod jak začít je - zde

Kontakty pro dotazy a pomoc jsou - zde

E-Královské léto.png
bottom of page