top of page

Výhody registrace

Členství v komunitě Exodu 90.cz

Každý z nás bojujeme svůj boj, jak píše biskup Olmsted, ne  proti druhým lidem, ale za svou víru, za víru své rodiny a dalších generací. Tento boj vedeme ve svém srdci a chceme být muži, kteří se odvážně postaví „do průlomu“ a vytrvají v boji. Mnozí jsme poznali, jak nám v tomto boji velmi pomáhá myšlenka Exodu 90 – tiché chvíle v modlitbě nad Písmem, naše bratrství s dalšími muži i náš vnitřní boj pomocí askeze. Jestliže jsme obdrželi tyto velké dary, nemůžeme si je nechat pro sebe, nýbrž pomoci i dalším mužům v naší zemi najít cestu z jejich vnitřních závislostí směrem ke Kristu. K tomu slouží i registrace v této komunitě Exodus 90.

 

Registrace je bezplatná a vyjadřuješ v ní souhlas ke sdílení tvých kontaktních údajů
s dalšími registrovanými členy komunity.

Co získáš registrací?

 • Vstup pro registrované na stránkách Exodus90.cz, kde postupně budeš s časovým předstihem nalézat nové články, tipy, možnosti a zkušenosti nejen ze samotného cvičení, ale také z vedení a formace skupinek
   

 • Možnost kontaktovat, setkat se a vyměnit si zkušenosti s kýmkoliv z členů této komunity
   

 • Stát se lídrem a pomocníkem mužů v tvém okolí na cestě k větší svobodě a hlubší víře
   

 • Informace o zajímavých aktivitách a akcích, které se týkají Exodu 90 v České Republice i zahraničí
   

 • Pozvánku k účasti na společném víkendu všech členů této komunity
   

 • Organizační i duchovní podporu s možností duchovního rozhovoru, nebo doprovázení

 

V sázce je skutečně mnoho a to je víra dalších generací, pro kterou žili, pracovali, trpěli i umírali naši rodiče a předkové. Pokud muž není knězem a duchovním vůdcem celé své rodiny, je v 70% případů víra této rodiny v dalších generacích ztracena.
 

Nyní je řada na každém z nás a my chceme bojovat společně se svými bratry ve víře a věříme, že také s Tebou.

bottom of page