top of page

Velikonoční doba

50 dní

Ježíšova smrt a vzkříšení nám přinesly svobodu.
Sám Ježíš řekl, že svoboda pramení z jeho božského Ducha, největšího daru, který nám dal.
Ježíš nám jistě otevřel nebe, ale dal nám také milost žít Neobyčejnou svobodu již nyní.
Tím, že do nás vdechl svůj vlastní božský život, nás proměňuje zevnitř a činí z nás nové stvoření.

Při svém vzkříšení se Ježíš nevrátil pouze do svého dřívějšího života.
Zahájil novou existenci, která je prodchnuta Duchem svatým a která se vztahuje
na všechny věřící. Jako údy jeho vlastního Těla žijí křesťané jako pravý Boží chrám ve světě.
Dary Ducha svatého jsou dány všem věřícím, aby mohli začít žít tento proměněný život
tady a teď. Tyto dary nám umožňují myslet jako Kristus, chápat pravdu a jednat podle ní,
vést druhé, odvážně čelit výzvám a ctít Otce v bázni a lásce.

Ježíšovo zmrtvýchvstání změnilo vše. 
Zvítězil nad vším, co nám brání ve svobodě, a otevřel nám nový život jako synům Otce.
Když do nás vstoupí Ježíšův Duch, Ježíš v nás začne žít svým vlastním životem a učiní z nás
zcela novou bytost. Nejsme jen lidé, kteří si náhodou myslí nebo věří určitým věcem;
jsme lidé, v nichž proudí nový a hlubší princip života: život Ducha svatého.

V tomto cvičení velikonoční doby budeme rozkrývat proměňující moc Ježíšova vzkříšení
prostřednictvím darů Ducha svatého a zaměříme se na to, jak nám umožňují žít ve světě jako Kristus.

 

Pro velikonoční období máme tři hlavní cíle:

 

1 - Budeme pokračovat vpřed.
V prvních týdnech po E-90 a E-Postní době se velmi snadno dostaví zklamání a " rozčarování".
V postní době jsme velkou část svého života orientovali na Pána a může být obtížné najít
duchovní rovinu pro dobu slavení. Pokud zůstaneme oddáni určité formě modlitby,
askeze a bratrství, vstoupíme do zaslíbené země a vyhneme se návratu do Egypta.

 

2 - Naučíme se rozlišovat mezi křesťanským hodováním a izolovaným obžerstvím. ;)
Zařadíme slavení do našeho života modlitby, kázně a bratrství pomocí konkrétních způsobů,
jak slavit Velikonoce s rodinou a přáteli. Stejně jako Boha uctíváme oběťmi a postem,
budeme se ho učit uctívat radostí a oslavou.

 

3 - Jako společenství mužů Exodu přijmeme společný životní plán pro život po Exodu 90 a Postní době.
Během velikonočního období budeme hluboce přemýšlet o životě, který jsme povoláni žít individuálně, a doplníme tento plán o osobní návyky, které nás udrží v pohybu vpřed.

 

Při rozjímání nad Skutky apoštolů se budeme dívat na prvotní církev jako na vzor křesťanského života a společenství.
Velikonoční období předjímá Letnice: život oživený Ježíšovým největším darem - Duchem svatým.
První křesťané přijali dar Ducha svatého a odvážně hlásali vzkříšení.
Rozjímáním a modlitbou se tomuto velkému daru otevřeme, abychom na konci těchto padesáti dnů ještě plněji prožívali radost z Božího života.

Denní texty z roku 2023 najdete - zde,

průběžně překládané z roku 2024 od Martina (budou) - zde

DENNĚ
- Velikonoční čtení a zamyšlení
Přečtěte si denní zamyšlení pro velikonoční období. Čtení jsou vaším průvodcem na této duchovní cestě. Udělejte si čas a nechte k sobě promlouvat Boží slovo prostřednictvím těchto denních čtení.
- 20 minut tiché modlitby
Vyhraďte si minimálně 20 minut na tichou osobní modlitbu před Pánem.
- Prozkoumejte svůj den (Examen)
Na konci dne v modlitbě prozkoumejte své činy (a nečinnost) během dne. Kde jste viděli, že Bůh ve vašem životě působí? Uvědomte si, kde jste reagovali na Boží milost a kde jste se rozhodli jednat jinak.

 

Týdenní setkání bratrstva
Jednou týdně by se měli všichni členové vašeho bratrstva sejít, aby zkontrolovali svou věrnost plánu života a společně se pomodlili. Zůstaňte věrní tomuto závazku, který jste dali svým bratřím. Udělejte něco pro to, aby vaše bratrstvo bylo oddanou skupinou bratří.

 

Pátky se studenou sprchou
V pátek nabídněte studenou sprchu. Příjemná teplá sprcha je sama o sobě dobrá věc. Když však pohodlí horké sprchy trvale stavíme na místo obětavé, nepohodlné studené sprchy, rozhodujeme se trvale vyměnit příležitost k oběti za pomíjivé osobní pohodlí.

 

Pátky bez masa
V pátek nekonzumujte maso na počest Kristovy smrti na kříži na Velký pátek. Poohlédněte se po jiných zdrojích bílkovin, jako jsou fazole, arašídové máslo apod.

 

Udělejte si každý týden jednu svatou hodinu
Alespoň jednou týdně si vyhraďte hodinu pro tichou osobní modlitbu před naším Pánem. Naplánujte si vybraný den tak, aby se vám to do něj vešlo.

 

Oslavte den Páně
Každá neděle je malou velikonoční nedělí a měla by být slavena s radostnou oslavou a odpočinkem. Kolik z nás nevědomky nesnáší Den Páně, protože podléhá "nedělnímu blues"? Vyhraďte si tento den pro modlitbu, rodinu a přátele.

Vše co budeš potřebovat najdeš (anglicky) na webu - https://exodus90.com

Návod (česky) jak začít je - zde

Kontakty pro dotazy a pomoc jsou - zde

bottom of page