top of page

Půst sv. Michaela

45 dní

Všude kolem nás zuří duchovní bitva.
I když je našim očím z velké části skrytá, Bůh nám v knize Zjevení odhalil její podstatu.
Ačkoli nás tajemné obrazy této knihy mohou mást, zjevení dané Janovi mělo povzbudit
první křesťany. Když se římská říše, kterou nazývá Babylon, snažila církev zničit, Bůh zjevil,
že své svaté spasí a přemůže jejich nepřátele. Národy zuří, představovány jsou drakem
a jeho šelmami, a přenášejí na zem vzpouru padlých andělů.
Porazí je jediné - Beránkova krev.

Postní doba svatého Michaela nám otevře tuto vizi knihy Zjevení a pomůže nám
chopit se zbraní v této velké bitvě. Těchto čtyřicet dní modlitby a pokání napodobuje praxi
svatého Františka z Assisi, který se připravoval na velký svátek archanděla Michaela tím,
že se připojil k nebeským chválám andělů. Andělé nás obklopují, dobří andělé nám poskytují
pomoc v boji a padlí andělé nás pokoušejí, abychom se připojili k jejich vzpouře.
Bůh nám dal duchovní sílu, abychom porazili naše démonické nepřátele 
a my se budeme snažit odhalit jejich útoky a vyzbrojit se proti nim. Postní doba svatého Michala nás připraví na boj tím, že se chopíme duchovních zbraní modlitby, askeze a bratrství.

 

Svatý Michael je zvláštním patronem Exodu. Ten byl založen v den svátku sv. Michaela v roce 2015 a my jsme rádi, že ho můžeme uctít obnovením této postní praxe.

Disciplíny:

DENNĚ

 • Čtení Písma a Reflexe

Každý den budeme číst úryvek z knihy Zjevení, abychom se naučili vést duchovní boj. Nechť je vám na této cestě průvodcem Boží slovo. Postní doba svatého Michala je náročná, ale i když všechno ostatní selže, zůstaňte věrní dennímu čtení.

 • 30 minut tiché modlitby

Čas strávený v tichu s Pánem otevírá nové duchovní cesty. Dnešní svět je tak plný horečné činnosti a zábavy.
Vyhraďte si každý den 30 minut na ticho. Otevřete své srdce Pánu.

 • Ranní modlitba

Hned po probuzení odříkejte modlitbu, v níž celý svůj den obětujete Pánu jako dar. Několik příkladů ranních obětních modliteb je uvedeno v Terénním průvodci pro postní dobu svatého Michala.

 • Večerní Examen

Než půjdete večer spát, zhodnoťte svůj den. Kde ve vašem životě působil Pán? Jak jste reagovali na Boží milosti? V čem jsi selhal? Jaké předsevzetí si můžete dát, abyste Pána následovali pozorněji?

 • Vyhněte se zbytečnému používání chytrého telefonu

Nepoužívejte svůj chytrý telefon nebo tablet k ničemu jinému než k nezbytně nutným úkolům v práci, ve škole nebo při správě svého života. Chytré telefony nejsou ve své podstatě špatné, ale čas od času je třeba z odstupu kriticky přezkoumat, jak je používáme. Slouží vám tato technologie, nebo vy sloužíte jí?

 • Zdržte se prohlížení internetu a hraní videoher.

Během postní doby svatého Michala se zdržte digitálních forem zábavy: prohlížení stránek, rolování FB, IG a hraní her. Místo toho vyplňte svůj čas tím, že budete trávit čas s ostatními, půjdete ven nebo si přečtete knihu.Zpočátku se to může zdát málo, ale tato disciplína výrazně posílí sílu ticha ve vašem životě.

 • Zkontrolujte svou kotvu

Když se vaše bratrstvo formuje, vytvořte si dvojici s dalším členem skupiny, se kterým se budete denně kontrolovat. Podělte se o úspěchy i pády daného dne a požádejte o modlitbu. Může to být krátká textová zpráva, telefonát nebo mail.

 

TÝDNĚ

 • Týdenní setkání bratrstva

Jednou týdně by se měli všichni členové vašeho bratrstva sejít a společně se modlit. Duchovní bitva se vede rameno na rameno, ne izolovaně. Zůstaňte věrní tomuto závazku, který jste dali svým bratřím. Přispějte svým dílem k tomu, aby se vaše bratrstvo stalo jednotnou skupinou bratří.

 • Středa a pátek bez masa.

Ve středu a v pátek se zdržte konzumace jakéhokoliv masa. Ryby, vejce a mléčné výrobky jsou povoleny.

 • Středu a pátek - dny pokání

Každou středu a pátek vstupte do tajemství Kristovy oběti za nás tím, že tyto dny obětujete jako dny pokání. Právě ve středu Jidáš uzavřel dohodu o zradě Ježíše a v pátek byl Ježíš popraven na kříži. Tyto události jsou tajemstvími, s nimiž se máme setkávat každý týden znovu. Návrhy způsobů pokání najdete v průvodci.

 • Udělejte si každý týden dvě svaté hodinky

Dvakrát týdně si vyhraďte jednu hodinu na modlitbu před Pánem. To může zahrnovat vašich 30 minut ticha na den spolu s četbou vašich postních textů svatého Michaela a dalšími osobními modlitbami. Ačkoli to není vůbec nutné, doporučuje se udělat si svatou hodinu před Nejsvětější svátostí, stejně jako udělat si svatou hodinu společně jako bratrstvo.

 • Oslavte Den Páně

Každá neděle je malou velikonoční nedělí a měla by být radostnou oslavou a odpočinkem. Kolik z nás nevědomky nesnáší Den Páně tím, že podléhá nedělnímu splínu? (zítra zase pondělí …)
Vyhraďte si den pro modlitbu, rodinu a přátele.
Můžete vynechat jednu ze svých disciplín na počest Vzkříšení...

Vše co budeš potřebovat najdeš v aplikaci - https://exodus90.com/how-it-works/
Návod jak začít je česky zde

Jelikož přístup a ovládání aplikace se občas mění, nejspolehlivější je zaregistrovat se na tomto webu ,
aktuální informace pak budeš dostávat na zadaný email ;) 
Kontakty pro dotazy a pomoc jsou - zde

E-sv Michael.png
bottom of page