top of page

Exodus - Mariánský měsíc

33 dní

Zasvěcení se Panně Marii - Mariin měsíc

Jsme zváni, abychom se připojili k mariánskému zasvěcení Exodu:


Sv. Ludvík z Monfortu vytvořil zasvěcení Ježíši skrze Marii
a bratr Bonifác nás tímto 33 denním zasvěcením bude provázet.


Začneme v den svátku sv. Ludvíka z Montfortu (28. dubna) a úkon zasvěcení
vykonáme na svátek Navštívení Panny Marie (31. května).


Průběh můžete sledovat v aplikaci Exodus - v angličtině -  https://exodus90.com/


Každý den zde bude krátké čtení z Písma a dalších duchovních autorů,
například papeže Benedikta XVI. spolu se souborem denních modliteb a krásnými uměleckými díly.


Proč potřebujeme zasvěcení? Je skutečně určeno mužům? Je to nějaká podivná katolická praxe?
K čemu to bude dobré?
Na tyto a další otázky odpovídají otec Bonifác a Dr. Staudt v krátkém videu: https://youtu.be/AI0p2cOxjTU

 

may_2024.jpg
bottom of page