top of page

Exodus - Postní doba 

 

46 dní

 

Postní doba je časem pro modlitbu a pokání.
Jak jste v minulosti prožívali toto období?
Vzdali jste se sladkostí?
Udělali jste si nějaký čas navíc pro modlitbu?
Ukončili jste půst, návštěvou velikonoční neděle,
se stejným nadšením s jakým jste ho začínali?

 

Exodus - Postní doba je duchovní cvičení,
které vám pomůže plně vstoupit do tohoto kajícího období.
Strávíme přes 40 dní na poušti s Ježíšem,
spojeni modlitbou, askezí a bratrstvím jeho učedníků. Budeme kráčet v jeho stopách, abychom se mu stále více podobali.

Budeme číst Písmo tím vstoupíme do tajemství Kristova života v modlitbě, abychom ho napodobili a otevřeli naše životy jeho přítomnosti v nás. To bude zahrnovat zamyšlení nad tím, kým je Ježíš je, jak v nás obnovuje obraz Boží, jak nás inspiruje k modlitbě a k dávání almužny. Tím vším budeme růst ve víře, naději a lásce. Stejně jako půst sám, i celé cvičení nachází své naplnění ve Svatém týdnu, kdy meditujeme a modlíme se nad velikonočním tajemstvím, nad Ježíšovým dáváním sebe sama v podobě velikonočního beránka na kříži a nad jeho zmrtvýchvstáním, které nás navrací k novému životu.

Disciplíny Postní doby nás vtáhnou do postního ducha prostřednictvím pravidelných denních modliteb a odstraňování překážek našeho duchovního růstu, jako je náklonnost k jídlu a pití, technologie a pohodlí. Pokud jste v minulosti dělali Exodus 90, bude to skvělý způsob, jak dále růst v jeho principech. Pokud jste v Exodu noví, půst vám otevře cestu k modlitbě, askezi a bratrství, cestu ke svobodě.

A jakmile bude tato postní cesta dokončena, spojíme se s našimi bratry, kteří budou právě dokončovat Exodus 90 a společně vstoupíme do radostné oslavy velikonočního období.

Obecné informace jak začít / připravit se najdeš zde.
Průvodce pro Exodus Postní doba je zde
denní texty jsou - zde - (kompletní materiály z předchozích let ke stažení)
 "seznamovací" tabulku, pro hledání bratrstva,
 najdeš zde.
(po přihlášení/registraci na web)

Strojový překlad aktuálních textů - Exodus Postní doba 2024
(upravený a doplňovaný dle možnosti Tomášem) najdeš - zde


Kontakty pro dotazy a pomoc jsou - zde

Plakát a brožura

určené ke stažení a volnému šíření​ 

 

 

 

 

 

EXODUS Púst-w_edited.jpg
EXODUS Půst.png
Exodus Půst - brožura.png
bottom of page