top of page

Hnutí Chlapi, je neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.

Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Společenství vzniklo v roce 2000 hledáním mužské spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Nechali jsme se inspirovat dílem Richarda Rohra OFM a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách. 

 

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Bez_názvu-removebg-preview.png
bottom of page