top of page

Duchovní cvičení Exodus 40 - POSTNÍ DOBA (LENT)

 

JAK Exodus 40 “POSTNÍ DOBA” FUNGUJE
 

Jak jste se v minulosti připravovali na Velikonoce? Jako většina z nás jste se možná vzdali čokolády nebo jste se pokusili více modlit. Ale během půstu nás Pán vyzývá, abychom šli hlouběji tím, že zvýšíme naši horlivost pro modlitbu, půst a almužnu. „Postní doba“ je duchovní cvičení pro muže, které vás vtáhne do křesťanského života a povede vás jedním z nejplodnějších postních období, jaké jste kdy zažili. Po celých těchto 40 dní bude vaším průvodcem při každodenním ukázněném životě modlitby, askeze a bratrství, aby vám sloužila skrze denní čtení písma a rozjímání.

 

Pro koho to je?

Toto cvičení je jak pro muže, kteří nikdy předtím neprováděli žádné duchovní cvičení Exodu, tak pro muže Exodu, kteří chtějí vstoupit do postní doby novým způsobem. Pokud jste letos nezačali Exodus 90, je toto cvičení právě pro vás.

 

MODLITBA, ASKEZE, BRATRSTVÍ
začněme modlitbou

 

MODLITBA

Jako muži jsme povoláni, abychom jedinečným způsobem následovali Krista.
Jste duchovní vůdce, kterým máte být?
Mají vaši přátelé a členové rodiny důvěru ve vaše rozhodnutí?
Věří, že je dovedete tam, kam je Pán volá aby šli, v dobrých i špatných časech?
Bez života pevně zakořeněného v modlitbě je téměř nemožné vědět, kam vás Bůh vede. Bez každodenní modlitby je ještě těžší mít jistotu, že víte kam vás Pán zve, abyste v daném okamžiku vedli své přátele a rodinu.
Je čas začít se modlit.

Během „POSTNÍ DOBY“ si vytvoříte návyk každodenní modlitby. Zavážete se každý den modlit svatou hodinu. Pokud nemůžete v daný den udělat celou svatou hodinu, udělejte, co můžete. S minimem dvaceti minut tiché modlitby. A to jak mluvit k Pánu, tak aktivně naslouchat.

 

Kromě toho vám každý den bude poskytnuto čtení z písma, které se týká půstu. Čtení bude doprovázeno každodenním rozjímáním. Rozjímání vám pomůže porozumět slovu pro daný den, pochopit, kde se nacházíte na duchovní cestě, a přivést vás k setkání s Pánem v modlitbě.

Zůstaňte věrní každodenní modlitbě a vaše schopnost slyšet Boha mluvit poroste. Tato milost a schopnost vám pomohou zakusit duchovní vedení, ke kterému vás Pán volá jako muže.

Udělejte si každý den svatou hodinu.

Přečtěte si každý den úryvek z písma a rozjímání.

 

ASKEZE

Askezi lze jednoduše definovat jako skutky sebezapření. Všichni křesťané jsou povoláni praktikovat určitým způsobem askezi, a to i mimo půst. Kromě růstu svobody a sebeovládání budete během Postní doby praktikovat askezi jako pokání a obětování. Asketické disciplíny nám pomáhají činit pokání za svou vlastní hříšnost prostřednictvím konkrétních disciplín. Pomáhají nám také přinášet hmatatelné dary pro dobro druhých, víc než samotné modlitby.

 

Asketické disciplíny stanovené v postním duchovním cvičení pomáhají každému člověku oddělit se od světských věcí. Tyto disciplíny pokrývají většinu aspektů našeho každodenního života, aby nám pomohly zabránit v útěku z jedné závislosti do druhé. Spolu s disciplínami pro každodenní modlitbu nám asketické disciplíny pomáhají obracet se od věcí tohoto světa k Bohu - od toho, co nikdy skutečně neuspokojí, k Jedinému, který je toho schopen.

 

V souladu s disciplínami pro modlitbu a bratrství jsou následující asketické disciplíny během půstu:

(Poznámka: Na rozdíl od Exodu 90 je v tomto cvičení povoleno sprchovat se teplou vodou, pít alkohol a - když jste s ostatními - sledovat sporty. Nenechte se však zmást, bude to stále velmi náročných 40 dní příprava na život křesťanského života, po zbytek vašeho života.)

 

Nejez zákusky a jiné sladkostí

Nejez mezi hlavními jídly

Nepij limonády a jiné nápoje ve kterých je cukr (mléko a neslazený čaj je povolené)

Dobře se vyspi celou noc (doporučuje se nejméně sedm hodin v kuse)

Prováděj pravidelně a intenzivně tělesné cvičení (nejméně 3-krát za týden)

Nehraj videohry

Nedívej se na televizi a také nesleduj filmy či sportovní přenosy sám

Zdrž se nakupování nepotřebných věcí (věcí které nejsou nezbytně nutné)

Poslouchejte pouze hudbu, která pozvedá duši k Bohu

Používej počítač pouze pro pracovní, školní nebo nutné/základní úkoly (např. pro zaplacení účtů)

Mobilní zařízení  používej pouze pro  nezbytně nutnou komunikaci; použití nepodstatných textových zpráv, aplikací a internetu je zakázáno

Ve středu a v pátek se zdržte masa a jezte pouze jedno plné jídlo (pouze jednou dosyta), a dvě menší jídla, která dohromady nejsou stejná jako plné jídlo (tzn. dvakrát do polosyta).

 

Člověk žijící výše uvedenými asketickými disciplínami, aniž by žil v disciplínách modlitby a bratrství, by něco dělal, ale nedělal by postní duchovní cvičení. Postní duchovní cvičení je stejně cvičení v modlitbě, jako v askezi, a v askezi, stejně jako v bratrství. Abychom mohli žít křesťanským životem, potřebujeme procvičovat všechny tři disciplíny.

 

BRATRSTVÍ

Tento základní aspekt křesťanského života je jedním z nejviditelnějších a přesto přehlíženým aspektem dnešního křesťanského života. Když se navzájem povzbuzujeme k tomu, co je dobré a jeden druhému se za to zodpovídáme, přináší toto společné úsilí své ovoce. Skvělé ovoce nejen pro nás, ale pro celou naši komunitu. Na druhou stranu, když se izolujeme a nikomu se nezodpovídáme, náš život se stává samoúčelný a naše komunita trpí.

Během půstu budete prožívat bratrství se 4 až 6 dalšími muži. To není vřelý a mazlivý typ bratrství: „Já jsem v pořádku, ty jsi v pořádku, takže jsme všichni v pořádku.“ Toto je autentické bratrství “v boji”. Bratrství, kde muži vystupují ze své komfortní zóny do Božího světla. Bratrství, kde se z odpovědnosti rodí mužnost.

 

Kde najdete muže, aby s vámi podnikli tuto cestu?
Ptejte se Boha, kde najít své bratry, a pak jdete a pozvěte je!  Ve vašem kostele, na pracovišti, ve vašem společenství, ve vaší rodině nebo ve vaší oblíbené hospodě, ať vás Pán volá kamkoli, abyste našli své bratry, jděte tam a pozvěte je.

Jako bratrské společenství bratrství se budete každý týden setkávat. Tyto schůzky obvykle trvají hodinu, ale lze je zvládnout za pouhých třicet minut pomocí „Týdenního průvodce schůzkami“. Navíc budete ve spojení s jedním mužem ve vašem bratrství. Ten muž je vaše kotva a vy jeho. Každý den se budete setkávat osobně nebo prostřednictvím SMS či hovoru. Jako v horolezectví budete pro svého bratra silným a spolehlivým parťákem. Pokud začne padat, musíte být připraveni zachytit jeho pád, abyste se oba nezřítili.

Křesťanský život není snadný. Potřebujete své bratry a oni potřebují vás.

Zúčastňujte se týdenních bratrských setkání a denně kontaktujte svou kotvu.

 

TOHLE JE ZAČÁTEK
 

Čtyřicet dní půstu není cílová, ale startovní čára. Za těchto čtyřicet dní procvičíte pokání a budete dále rozvíjet svou schopnost žít křesťanský život, který vám připravil Ježíš Kristus. Život modlitby, askeze a bratrství. Za těchto čtyřicet dní položíte základy vaší formace - z muže kterým jste byli kdysi, v muže kterým opravdu chcete být.

 

Stát se mužem důvěřujícím Bohu, který žije pro ostatní. Mužem, který je duchovním vůdcem své rodiny a který může směle hlásat slova svatého Pavla: „Už to nejsem já který žijí, ale je to Kristus, který žije ve mně“.

Po půstu bude pro vás a vaše bratrství k dispozici více než dvacet duchovních cvičení. Nástroje máte na dosah ruky. Je čas stát se mužem, o kterém víte, že jím chcete být.

 

Pusťte se do postního duchovního cvičení se svým bratrstvím a těchto 40 dní bude začátkem vašeho nového života.

 

Vítejte v bratrství Exodu.

Svolejte své bratry a připravte se na to, aby se tento půst stal tím, co navždy změní váš způsob života!

Jak začít / připravit se najdeš zde.

Průvodce pro Exodus 40 je zde.


Advent-Pust.png
bottom of page