top of page

Duchovní cvičení Exodus - POSTNÍ DOBA (LENT 2023)

 

Postní doba 2023

46 dní

 

Postní doba je časem pro modlitbu a pokání. Jak jste v minulosti prožívali toto období? Vzdali jste se sladkostí? Udělali jste si nějaký čas navíc pro modlitbu? Ukončili jste půst, návštěvou velikonoční neděle, se stejným nadšením s jakým jste ho začínali?

 

Postní doba 2023 je duchovní cvičení, které vám pomůže plně vstoupit do tohoto kajícího období. Strávíme 40 dní na poušti s Ježíšem, spojeni s jeho vlastní modlitbou, askezí a bratrstvím jeho učedníků. Budeme kráčet v jeho stopách, abychom se mu stále více podobali.

Budeme číst Markovo evangelium a tím vstoupíme do tajemství Kristova života v modlitbě, abychom napodobili našeho pána a otevřeli naše životy jeho přítomnosti v nás. To bude zahrnovat zamyšlení nad tím, kým je Ježíš je, jak v nás obnovuje obraz Boží, jak nás inspiruje k modlitbě a k dávání almužny. Tím vším budeme růst ve víře, naději a lásce. Stejně jako půst sám, i celé cvičení nachází své naplnění ve Svatém týdnu, kdy meditujeme a modlíme se nad velikonočním tajemstvím, nad Ježíšovým dáváním sebe sama v podobě velikonočního beránka na kříži a nad jeho zmrtvýchvstáním, které nás navrací k novému životu.

Disciplíny Postní doby 2023 nás vtáhnou do postního ducha prostřednictvím pravidelných denních modliteb a odstraňování překážek našeho duchovního růstu, jako je náklonnost k jídlu a pití, technologie a pohodlí. Pokud jste v minulosti dělali Exodus 90, bude to skvělý způsob, jak dále růst v jeho principech. Pokud jste v Exodu noví, půst 2023 poskytne vynikající úvod k modlitbě, askezi a bratrství, které nás přivádí ke svobodě.

A jakmile bude tato postní cesta dokončena, spojíme se s našimi bratry, kteří budou právě dokončovat Exodus 90 a společně vstoupíme do radostné oslavy velikonočního období.

Jak začít / připravit se najdeš zde.
"seznamovací" tabulku s
 rozesíláním překladů najdeš zde.

Průvodce pro Exodus Postní doba je zde.
(je to starší verze, ale dostačující)

Podrobnější informace:
 

Seznam asketických disciplín

DENNÍ

Číst úryvek z Písma a reflexi

Přečtěte si denní čtení a rozjímání k tomuto cvičení. Čtení jsou vaším průvodcem na této duchovní cestě. Udělejte si čas a nechte k sobě promlouvat Boží slovo prostřednictvím těchto denních čtení.

 

Denně obětujte svatou hodinu modlitbě

Věnujte hodinu tiché, kontemplativní, osobní modlitbě před Pánem. Naplánujte si den tak, aby se vám to do něj vešlo. Pokud v daný den není možné věnovat hodinu, věnujte jí alespoň 20 minut.

 

Nepoužívejte zbytečně mobilní zařízení

Nepoužívejte mobilní zařízení k ničemu, conení nezbytně nutné. Kdykoli je to možné, spojte se s lidmi osobně.

 

Nepoužívejte zbytečně počítač

Nepoužívejte počítač jakéhokoli druhu k ničemu, co není nezbytné (například k práci, placení účtů, vzdělávání atd.).

 

Zdržte se sledování televize, filmů a televizních sportovních přenosů o samotě.

Neztrácejte čas sledováním obrazovky pro vlastní zábavu mimo to, že tak činíte s jinou osobou nebo skupinou lidí. (Mějte na paměti, že v tomto duchu jde o čas strávený s druhými, nikoliv jen o záminku pro sledování čehokoliv, co chcete, když vedle vás sedí další osoba. Prostě mějte na paměti svůj záměr. ;))

 

Nehrajte videohry

Nehrajte videohry na herním systému, počítači, mobilním zařízení ani žádným jiným způsobem. Místo toho obětuj tuto oběť a uvažuj o tom, k čemu tě Bůh možná volá, abys s tímto časem naložil.

 

Nejezte nic mezi hlavními jídly

Mezi jídly (snídaně, oběd, večeře) nic nejezte. Cvičte se v disciplíně své chuti k jídlu, abyste posílili svou vůli.

 

Nejezte dezerty a sladkosti

- ani jako součást jídla, ani jako svačinu. Pokaždé, když sladkosti odmítnete, obětujte je v duchu oběti a pokání.

 

Nepijte limonády a sladké nápoje

Nepijte nic sladkého. To zahrnuje limonády, ovocné šťávy, sladké energetické nápoje a nepřidávejte mléko nebo sladidla do kávy nebo čaje.

 

Poslouchejte pouze hudbu, která povznáší duši k Bohu

Nemusí to být výslovně křesťanská hudba, ale neměla by obsahovat poselství, která povzbuzují k hříchu nebo negativitě.

 

Zdržujte se nepotřebných nákupů

Neprovádějte žádné nákupy, které nejsou nezbytné. (To zahrnuje i jídlo v restauracích, pokud se nejedná o zvláštní příležitost, kterou nelze oslavit jinak).

 

Kontrola kotvy

Denně se kontrolujte se svou kotvou. Je to zásadní pro vás oba při zdolávání jednotlivých vrcholů. Obvykle by se mělo jednat o krátkou schůzku nebo telefonát, ale v náročném dni je přijatelná i textová konverzace.

 

Dopřejte si plnohodnotný spánek (doporučuje se alespoň sedm hodin).

Naplánujte si den a povinnosti tak, abyste se vyspali alespoň 7 hodin. (Pokud máte kojence, snažte se co nejlépe spát a zároveň pomáhat své ženě).

 

Proveďte denně noční examen

Na konci dne v modlitbě prozkoumejte své činy (a nečinnost) během dne. Kde jste viděli, že Bůh ve vašem životě působí? Uvědomte si, kde jste reagovali na Boží milost a kde jste se rozhodli jednat jinak.

 

Půst ve středu a v pátek

Všechny středy a pátky se zdržujte masa a jezte pouze jedno plnohodnotné jídlo a dvě menší jídla, která se dohromady nevyrovnají plnohodnotnému jídlu.

 

Zdržujte se masa ve středu a v pátek

V tyto dny nekonzumujte maso. Vyhledejte jiné zdroje bílkovin, jako jsou fazole, arašídové máslo apod. Dbejte na to, abyste zůstali hydratovaní.

 

Pravidelně a intenzivně cvičte

Měli byste cvičit alespoň 3krát týdně a dělat něco dostatečně náročného, abyste si zvýšili tepovou frekvenci. (Pokud máte  jiné pokyny od svého lékaře, řiďte se jimi.)

 

Týdenní setkání bratrstva

Jednou týdně by se měli všichni ve vašem bratrstvu sejít, aby zkontrolovali svou věrnost disciplínám a společně se pomodlili. Zůstaňte věrní tomuto závazku, který jste dali svým bratřím. Nejezděte jen "na výlet". Přispějte svým dílem k tomu, aby se vaše bratrstvo stalo oddanou skupinou bratří.

MODLITBA, ASKEZE, BRATRSTVÍ
začněme modlitbou

 

MODLITBA

Jako muži jsme povoláni, abychom jedinečným způsobem následovali Krista.
Jste duchovní vůdce, kterým máte být?
Mají vaši přátelé a členové rodiny důvěru ve vaše rozhodnutí?
Věří, že je dovedete tam, kam je Pán volá aby šli, v dobrých i špatných časech?
Bez života pevně zakořeněného v modlitbě je téměř nemožné vědět, kam vás Bůh vede. Bez každodenní modlitby je ještě těžší mít jistotu, že víte kam vás Pán zve, abyste v daném okamžiku vedli své přátele a rodinu.
Je čas začít se modlit.

Během „POSTNÍ DOBY“ si vytvoříte návyk každodenní modlitby. Zavážete se každý den modlit svatou hodinu. Pokud nemůžete v daný den udělat celou svatou hodinu, udělejte, co můžete. S minimem dvaceti minut tiché modlitby. A to jak mluvit k Pánu, tak aktivně naslouchat.

 

Kromě toho vám každý den bude poskytnuto čtení z písma, které se týká půstu. Čtení bude doprovázeno každodenním rozjímáním. Rozjímání vám pomůže porozumět slovu pro daný den, pochopit, kde se nacházíte na duchovní cestě, a přivést vás k setkání s Pánem v modlitbě.

Zůstaňte věrní každodenní modlitbě a vaše schopnost slyšet Boha mluvit poroste. Tato milost a schopnost vám pomohou zakusit duchovní vedení, ke kterému vás Pán volá jako muže.

Udělejte si každý den svatou hodinu.

Přečtěte si každý den úryvek z písma a rozjímání.

A večer proveďte Examen.

 

ASKEZE

Askezi lze jednoduše definovat jako skutky sebezapření. Všichni křesťané jsou povoláni praktikovat určitým způsobem askezi, a to i mimo půst. Kromě růstu svobody a sebeovládání budete během Postní doby praktikovat askezi jako pokání a obětování. Asketické disciplíny nám pomáhají činit pokání za svou vlastní hříšnost prostřednictvím konkrétních disciplín. Pomáhají nám také přinášet hmatatelné dary pro dobro druhých, víc než samotné modlitby.

 

Asketické disciplíny stanovené v postním duchovním cvičení pomáhají každému člověku oddělit se od světských věcí. Tyto disciplíny pokrývají většinu aspektů našeho každodenního života, aby nám pomohly zabránit v útěku z jedné závislosti do druhé. Spolu s disciplínami pro každodenní modlitbu nám asketické disciplíny pomáhají obracet se od věcí tohoto světa k Bohu - od toho, co nikdy skutečně neuspokojí, k Jedinému, který je toho schopen.

 

(Poznámka: Na rozdíl od Exodu 90 je v tomto cvičení povoleno sprchovat se teplou vodou, pít alkohol a - když jste s ostatními - sledovat sporty. Nenechte se však zmást, bude to stále velmi náročných 40 dní příprava na život křesťanského života, po zbytek vašeho života.)

 

Člověk žijící výše uvedenými asketickými disciplínami, aniž by žil v disciplínách modlitby a bratrství, by něco dělal, ale nedělal by postní duchovní cvičení. Postní duchovní cvičení je stejně cvičení v modlitbě, jako v askezi, a v askezi, stejně jako v bratrství. Abychom mohli žít křesťanským životem, potřebujeme procvičovat všechny tři pilíředisciplíny.

 

BRATRSTVÍ

Tento základní aspekt křesťanského života je jedním z nejviditelnějších a přesto přehlíženým aspektem dnešního křesťanského života. Když se navzájem povzbuzujeme k tomu, co je dobré a jeden druhému se za to zodpovídáme, přináší toto společné úsilí své ovoce. Skvělé ovoce nejen pro nás, ale pro celou naši komunitu. Na druhou stranu, když se izolujeme a nikomu se nezodpovídáme, náš život se stává samoúčelný a naše komunita trpí.

Během půstu budete prožívat bratrství se 4 až 6 dalšími muži. To není vřelý a mazlivý typ bratrství: „Já jsem v pořádku, ty jsi v pořádku, takže jsme všichni v pořádku.“ Toto je autentické bratrství “v boji”. Bratrství, kde muži vystupují ze své komfortní zóny do Božího světla. Bratrství, kde se z odpovědnosti rodí mužnost.

 

Kde najdete muže, aby s vámi podnikli tuto cestu?
Ptejte se Boha, kde najít své bratry, a pak jdete a pozvěte je!  Ve vašem kostele, na pracovišti, ve vašem společenství, ve vaší rodině nebo ve vaší oblíbené hospodě, ať vás Pán volá kamkoli, abyste našli své bratry, jděte tam a pozvěte je.

Jako bratrské společenství bratrství se budete každý týden setkávat. Tyto schůzky obvykle trvají hodinu, ale lze je zvládnout za pouhých třicet minut pomocí „Týdenního průvodce schůzkami“. Navíc budete ve spojení s jedním mužem ve vašem bratrství. Ten muž je vaše kotva a vy jeho. Každý den se budete setkávat osobně nebo prostřednictvím SMS či hovoru. Jako v horolezectví budete pro svého bratra silným a spolehlivým parťákem. Pokud začne padat, musíte být připraveni zachytit jeho pád, abyste se oba nezřítili.

Křesťanský život není snadný. Potřebujete své bratry a oni potřebují vás.

Zúčastňujte se týdenních bratrských setkání a denně kontaktujte svou kotvu.

 

TOHLE JE ZAČÁTEK

Čtyřicet dní půstu není cílová, ale startovní čára. Za těchto čtyřicet dní procvičíte pokání a budete dále rozvíjet svou schopnost žít křesťanský život, který vám připravil Ježíš Kristus. Život modlitby, askeze a bratrství. Za těchto čtyřicet dní položíte základy vaší formace - z muže kterým jste byli kdysi, v muže kterým opravdu chcete být.

 

Stát se mužem důvěřujícím Bohu, který žije pro ostatní. Mužem, který je duchovním vůdcem své rodiny a který může směle hlásat slova svatého Pavla: „Už to nejsem já který žijí, ale je to Kristus, který žije ve mně“.

Po půstu bude pro vás a vaše bratrství k dispozici více než dvacet duchovních cvičení. Nástroje máte na dosah ruky. Je čas stát se mužem, o kterém víte, že jím chcete být.

 

Pusťte se do postního duchovního cvičení se svým bratrstvím a těchto 40 dní bude začátkem vašeho nového života.

 

Vítejte v bratrství Exodu.

Svolejte své bratry a připravte se na to, aby se tento půst stal tím, co navždy změní váš způsob života!


Advent-Pust.png
bottom of page