top of page

Osvobození od pornografie: Jak pomáhá Exodus 90

IMG_1654_edited.jpg

Dr. Kevin Kilcawley

Je zbytečné pokořovat tělo odříkáním, pokud se nevzdá nevhodného způsobu života a neopustí neřesti, které pošpiňují jeho duši.

Sv. Benedikt z Nursie

Jednou pozdě večer jsem pracoval se svým klientem, který bojoval s dlouholetou závislostí na pornografií. Přišel do mé kanceláře, posadil se a s velkým zaujetím mi oznamoval, že se připojil ke skupině Exodus 90. Nic mi to neříkalo, tak jsem ho požádal, aby mi to trochu vysvětlil. Stejně jako další muži se zaměřil na intenzivní změnu a přísnou disciplínu askeze. Už před tím, jsme na mnoha sezeních diskutovali o tom, že potřebuje radikálně změnit způsob života – protože odříkání je právě to, co dramaticky mění způsob života. Exodus 90 mu dával více a více a pozval jej na heroickou cestu.
 

Heroická cesta je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších příběhu. Ať už je to Frodo ve Středozemí, Simba v Prideroku, nebo Luky ve vzdálené galaxií. Ti všichni se soustředili na následující: opravdový charakter je povolán k dobrodružství, sice už sotva může, ale přesto nakonec souhlasí, vstoupí do neprozkoumaného světa, kde se setká s mentorem. Je zkoušen, většinou prohrává, avšak díky nějakému speciálnímu znamení nebo nástroji překonává své nepřátelé. Pak se vrací domů, jako změněný člověk.
 

Jak nám heroická cesta Exodu 90 – půst, modlitba, bratrství-poskytne potřebné nástroje k vítězství nad závislostí? Denně pracuji s těmi, kdo zápasí s pornografií a závislostí na sexu a díky tomu, že jsem prošel Exodem 90 sám, mohu nabídnout jak psychologický, tak i osobní pohled na to, co dělá tento program tak účinný k prolomení cyklu závislostí.

 

Aktivace chování
 

Podvod to je, dokud se do toho nedáte
 

Myšlenky a pocity následují naše aktivity a dispozice pro určité chování vychází z našich návyků. To znamená, že pokud se chcete cítit jako pracující, pracujte. Jestliže se chcete cítit brzy probuzený, brzy se probuďte. V našem životě málokdy cítíme něco, k čemu nemáme dispozice – a dispozice přichází z opakovaných činností. Co je horší, že často čekáme jak se budeme cítit ještě před tím, než nějakou činnost vůbec provedeme. 

Aktivace chování je způsob terapeutické léčby, zaměřené na změnu chování a cílem změnit své myšlenky a pocity. Zapojením disciplíny půstu a askeze ve skutečnosti měníme náš vnitřní život a upravujeme naší činnost. Konání disciplíny vytváří sebeovládání a vede vnitřní život k obnovení a k účinnému budování sebedůvěry k zvládnutí obtížného úkolu.

 

Dozrávání v afektivní regulaci
 

Všichni musíme proplout bouřlivým mořem života, ale kde je náš přístav? Ať už jsme podráždění při práci, unavení z rodinných povinností, znudění životem, nebo zůstáváme v prázdnotě, všichni se stáváme roztříštěnými.  Ale pokud k tomu dojde, kde najdeme řešení? Pro mého klienta a pro mnoho dalších mužů a žen se stala pornografie, jídlo, technologie, alkohol, Sirénami v bouři dnešních dnů, které nás lákají svými půvaby a přitahují nás, že se na nich stáváme stále více závislí.

Náš mozek je naladěn na obohacující zkušenosti, ale bohužel jsme vystaveni supra-normálním podnětům (rychlé občerstvení, internet, pornografie, videohry apod.) Naše moderní doba vytvořila něco, co nazýváme Syndrom nedostatečné odměny Výsledkem je, že dopaminové receptory v mozku se nastavují na tyto supra-normální stimuly. Obyčejné věci v životě už nejsou zajímavé a pokud pokračují činí nás apatickými a depresivními.

Dobrou zprávou je nervová plasticita.  Náš mozek se umí přeprogramovat. Tím, že si odpíráme tyto supra-normální podněty po 90 dní, můžeme přeškolit svůj mozek, aby hledal zdravé, normální a funkční odměny pro naši citovou regulaci, např. čtením zajímavého románu, místo surfováním po mediálních sítích nebo prohlížení pornografie. Exodus 90 není o překonávání bouří a odmítání přístavu, ale o nalezení lepších způsobů k regulaci.

 

Bratrské společenství – Bratrství
 

Společná témata každé závislosti jsou Izolace a anonymita. Potřebujeme bratrství. Vzdát se svého pohodlí nás činí zranitelnými – konec konců je to naše pohodlí, které nám dodává pocit soběstačnosti. Tím, že se ho zbavujeme, vracíme se do našeho přirozeného stavu – stavu závislosti. Bohužel závislost nese s sebou negativní stigma. Ale ve skutečnosti jsme všichni závislí – otázkou je na čem jsme závislí?
 

Vstupem do Exodu 90 odkládáme naši nezávislost a stáváme se závislými na Bohu a musíme na Něj ve všem spoléhat. To konáme také skrze naše bratry v Exodu 90 a společenství. Jestliže někdo chce mít klidný a pokojný život musí být s druhým osobně propojen. Jen když budeme regulovat ve spolupráci s druhým člověkem naši ochablost v zápasech a utrpeních, můžeme doufat, že si zachováme vnitřní pokoj.
 

Když jsem viděl proměnu svého klienta prostřednictvím Exodu 90, poznal jsem, že šel touto heroickou cestou. Byl proměněný, stal se opatrným, potkal moudré přátelé, žil život, který nikdy před tím nezakusil, získal duchovní prostředky, které mu pomáhají v boji proti jeho závislosti. Ve skutečnosti to bylo nejdelší období abstinence, kterou do té doby zažil. Ale  nejdůležitější část celého tohoto příběhu byl 91 den, kdy se vrátil domů, jako jiný člověk.

 

Dr. Kevin Kilcawley je klinický psycholog a zakladatel Integrativní psychologické služby. Nabízí on-line doprovázení a specializuje se především na úzkosti, deprese, užívání návykových látek, závislosti na pornografií a sexu, na vylepšování vztahů a zvládání stresu.

bottom of page