top of page

Povzbuzení od bývalého útočníka amerického fotbalu Joe Reitze

Bůh nás nevolá k tomu, abychom žili v rezignaci, prostě nějak tak prošli životem a byli „okay“. Bůh chce, abychom byli velkými! V meditaci z 5 dne Exodu 90 čteme:

Když muži jsou v nejlepším rozkvětu sil, když se cítí nejvýkonější, jsou skutečně „muži pro druhé“. Dospělý muž, který má nad sebou plnou kontrolu, podle Boží vůle, je muž s velkou mocí. Ale co dělá muže skutečně velkého je jeho ochota sloužit druhým – použít svou sílu pro „druhé“, ať už to je jeho žena, děti, bratři, bližní, církev nebo národ.

Exodus 90 otevřel mé oči k úsilí toužit po tom, abych byl mužem, jakého mě chce mít Bůh a program modlitby, askeze a bratrství mi pomohl se takovým stát.

Modlitba – Když jsem začal svou cestu, tak jsem s měl bavu z úkolu modlit se 30-60 minut denně.  Avšak uvažte, že 30 minut je jen 1/48 času každého našeho dne, nebo něco okolo 2 procent. Jistě jako křesťanští muži můžeme dát 2 procenta každý den Pánu! Není to náhoda, že tyto dny, kdy zasvěcuji svůj čas modlitbě a zvlášť duchovnímu životu prožívám větší pokoj a štěstí.  Když jsem v životě příliš zaneprázdněný a vymlouvám se proč netrávím čas s Bohem, není divu, že jsem naplněn větším stresem a nepokojem.  Denní četba a meditace v Exodu 90 je způsob, jak postavit Boha na první místo každé ráno a nastavit způsob života s Bohem po zbytek celého dne.

Askeze – Je směšné, jak jsem si dělal starosti ohledně svých světských potešení a pohodlí na začátku mé cesty v Exodu 90. Žádné pivo? Žádná teplá sprcha? Nemohu se dívat na svou oblíbenou TV show? Jak to mohu zvládnout po 90 dní? Nyní si uvědomuji, jak malé odhodlání jsem měl a jak silný mohu být, když spoléhám na Boha jako svůj zdroj síly. Oddělení se  od těchto světských věcí mi pomohlo ohromně růst. Vytvořilo mi to nepohodlí a z něj jsem byl schopen vyrůst v takového muže, jakým mě chce mít Bůh.

Bratrství – Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl nalézt pouto tak silné, jako je v šatně amerického fotbalu….dokud jsem nezačal Exodus 90. To není způsob, jak bych mohl dokončit tuto svou cestu Exodu sám. Moji bratři kráčeli vedle mě, postrkovali mě, povzbuzovali mě, dávali mi výzvy a modlili se za mě každý den po celých 90 dní. To je mocná věc. Muž potřebuje druhé muže, aby mohl stoupat výše, než může dosáhnout pouze sám. Nejlépe to říká Kniha přísloví 27/17: „Železo brousí železo a muž brousí druhého.“

Jistě Vám na mysl přišly takové otázky jako mně. Co je smysl života na zemi? Proč jsem zde? Co Bůh chce, abych udělal se svým životem? Chce, abychom byli velkými! Silní a mocní muži, bojující za jeho království. Muži potřebují Exodus 90. Já jsem potřeboval Exodus 90 a to mě změnilo v lepšího muže po celý zbytek mého života.

Joe Reitz

bývalý NFL útočník

085f68_416d9f336cd04e41bdc5b2d442385a44~
bottom of page