top of page

4.Decision Dome             Jozue                          (42 dní)

 

Po ukončení knihy Genesis přeskočí naše cesta v Dějinách Spásy události uvedené v Exodu 90 a uvede nás do chvíle bezprostředně po Mojžíšově smrti na poušti v knize  Jozue. Z vrcholu Decision Dome budete mít možnost vidět izraelský lid a jejich boj o to, aby zůstali věrní Pánu. Zde vy a vaše společenství zhodnotíte svou vlastní věrnost. Nyní, když uplynula určité doba od skončení Exodu 90 se před vašimi zraky pravděpodobně otevřou věci, ke kterým jste se opět stali slepými a budete také čelit řadě skutečností, které od vás budou vyžadovat uvážené rozhodnutí. Výstup je náročný, ale  stojí za námahu.

 

Příklad disciplíny

- 20 minut tiché kontemplativní modlitby

- Pátek:  Půst od masa

- Pátek : Půst do 16.00 hod.

- Nestěžovat si

- Zřeknutí se používání mobilních zařízení před druhými

- Zdržet se nepodstatných nákupů všeho druhu

- Ustel si pravidelně svou postel

- Jít včas spát (doporučených alespoň 7 hodin spánku)

p%25C5%2599%25C3%25ADroda1-upr_edited_ed
bottom of page