top of page

Tichá kontemplativní modlitba

1… Základní vysvětlení 20 min. tiché kontemplativní modlitby najdeš v Exodus průvodci 

     nebo v kontextu jako součást denní svaté hodinky

Lepších výsledků dosáhneš, pokud si zvolíš stálé místo a stejný čas každý den.

2... Kdy je nejlepší čas pro čtení Písma a tichou kontemplativní modlitbu

Nejlepší čas je ten, kdy je tvoje mysl nejvíce svěží.
Pokud jsi ranní typ, udělej si čas na ztišení ráno. Pokud jsi večerní typ, udělej si čas na ztišení večer. Hospodin si zaslouží to nejlepší. Dej mu tedy tu nejlepší část svého dne. Čas, který vede k nerozptýlené modlitbě, například jako první „věc“ ráno, než se tvá mysl začne zabývat starostmi a úkoly.


3... Ber ohled na své vlastní založení. Respektuj rytmus svého života a vezmi na vědomí, že se v různých obdobích života bude měnit. Jiný je rytmus života jako svobodný nebo jako rodič, pracující a nebo zasvěcený.​ Rytmus mého života je tak nepředpověditelný a tak závislý na potřebách těch druhých! 

4... Najdi si tiché a pokojné místo, kde Tě nebude nic rušit - doma, v kostele nebo v přírodě. Pokud v plném domě ticho není, můžeš použít sluchátka - kvalitní chrániče sluchu nebo kvalitní špunty do uší a ticho se samo rozhojní :-)

Místo může být vyhrazeno se svíčkou a něčím, co pomáhá tvé modlitbě (jako je posvátný obraz nebo kříž)

5... Přečti si úryvek z Bible
 

6... a komentář z Exodu
  nebo pokud zrovna neprocházíš Exodem, můžeš si vytvořit svůj komentář
  - např. metodou čtení písma SPAM - návod najdeš na youtube.

7... K následující kontemplativní modlitbě zaujmi polohu takovou (např. pohodlně si sedni), abys v ní vydržel pokud možno celou dobu kontemplace (ne takovou abys usnul a ne takovou, aby jsi trpěl bolestí kolen a nemohl se soustředit na modlitbu)

8... Kontemplovat můžeš s otevřenýma očima upřenýma na jeden bod (např. na horu, strom, list, kříž, ...) nebo i s očima zavřenýma.

9... Pro uchování vnitřního klidu si můžeš nastavit na mobilu odpočet 20-ti minut.

 

10... Snaž se být v tichosti a vnímat Boží přítomnost.
Několikrát se zhluboka nadechni, pak dýchej normálně, uvolněně, uvědom si Boží přítomnost.

11... Do tiché kontemplativní modlitby (Boží přítomnosti) se můžeš například uvést pomocí slov:

                               
"Jsem klidný a vím že Ty jsi Bůh"

a za zmiňovanou větu můžeš ještě přidat např. kousek z právě přečteného textu Písma nebo komentáře, který Tě oslovil, např: "který mně vysvobozuješ"

a pak větu opakuj a zkracuj vždy o jedno slovo a zamysli se (nech se prostoupit) nad posledním vysloveným slovem, takže to vypadá nějak takto:
 

Jsem klidný a vím že Ty jsi Bůh, (který mně vysvobozuješ)

Jsem klidný a vím že Ty jsi Bůh, (který mně)

Jsem klidný a vím že Ty jsi Bůh, (který)

Jsem klidný a vím že Ty jsi Bůh

Jsem klidný a vím že Ty jsi

Jsem klidný a vím

Jsem klidný

Jsem

 

"Jsem (přítomný) tady ... a teď ... (toto dopoledne a v této mé situaci a vztahu např. s druhými, v radostných, pěkných dobách i v těžkých časech)

" ... uvědomuji si (snažím se uvědomit) Bože Tvou přítomnost  tady (v mém srdci a že Ty mně máš v Svém srdci)   a teď  .... Má přítomnost je ve Tvé přítomnosti"

Pak si řeknu "Neposuzuji se vůbec za nic ...  jsem tu jen tak (prostě jen být), před Tvou Tváří (před Tvým milujícím pohledem) ... jsem tu bez jakéhokoli hněvu a bez jakéhokoli strachu".

12... A pak po zbývající čas se snažím být v tichu, a snažím se nemyslet na nic a být v Boží přítomnosti.

Každému člověku, který kontempluje, se v hlavě vynořují různá rozptýlení. Nenech se zneklidňovat rušivými myšlenkami. Pokud si uvědomíš, že jsi myšlenkami jinde, nezlob se, nerozčiluj se a v klidu se vrať. 
Například jakoukoli myšlenku (která přišla - zlá i dobrá) nechej odplout na lodičce (širší rozvinutí této praxe najdeš např. v tomto dokumentu), nebo dám myšlenku na obláček a nechám odplout na obláčku a zůstává čistá obloha. A snažím se zůstat v tichosti a nemyslet na nic.

Proč je také dobré „nemyslet na nic", respektive nemít představy ani obrazy si můžete poslechnout v audio nahrávce z knihy Poutník (díl 26).

 

Pokud se mi nedaří zbavit se myšlenek předchozím způsobem, tak několikrát řeknu Ježíšovu modlitbu "Pane Ježíši Kriste smiluj se nade mnou"* a myšlenky často velmi brzy zmizí (vyslovování Ježíšova jména s vírou má velkou moc).

​*Ježíšova modlitba je také druh kontemplativní modlitby. Jedná se o modlitbu z Pravoslavného prostředí. O této modlitbě krásně pojednává kniha Poutník (knihu si můžete zdarma poslechnout zde)  nebo krátké video  (v angličtině)

Poznámka:
Jak si udržet pozornost Boží přítomnosti, že jsem u Boha a ne ve svých projektech, starostech a myšlenkách i přestože přicházející myšlenky posílám pryč?
I když se Ti to nedaří nezoufej, neboť jak řekl jeden moudrý muž, i když nevidím na sobě nějaké pokroky, výsledky nejsou podstatné a že je nejdůležitější cesta sama.

Poutník - výňatek
00:00 / 08:41
bottom of page