top of page

 

EXODUS 90 - 2019 V LUKOVĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          O měsíc později

Dne 21.1.2019  jsme se skupinka 7 mužů z Lukova a Držkové připojili k mnoha dalším mužům na celém světě, kteří se rozhodli pro toto duchovní cvičení. Prosíme o modlitby, abychom dokázali dojít do cíle v neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019.  Děkujeme.

Svědectví účastníků:

 - Exodus90 mě pomohl uvést teorii křesťanství v praxi. A to díky práci na své duševní i fyzické stránce. Jedno bez druhého by zdaleka nepřineslo konečný cíl – očištění od svazujících zbytečností, které mě odvracely od mojí pravé podstaty. Cukr, kofein, nikotin, alkohol... To všechno jsem dostal pod kontrolu a stalo se to sváteční záležitostí nebo jsem s tím přestal úplně. Televize a internet (ať už za účelem zábavy nebo zpravodajství) teď využívám taky jen svátečně (sledování filmů) nebo jen pro komunikaci a pracovní účely. Půst, fyzické cvičení, konzumace kvalitní stravy v co možná nejvíc přírodní formě a každodenní ledová sprcha očistily moje myšlení od všeho nehezkého. Moje mysl i srdce tak bylo připraveno, nechat se naplnit Boží láskou a klidem. K tomu došlo postupně díky každodenní četbě z Bible a Filokálií, každodenní modlitbě jejíž součástí byla především modlitba kontemplativní a rozjímáním nad tématem, které bylo na každý den jiné. Tato témata k zamyšlení byla vytvořena pro Exodus90 a věnovala se věcem z každodenního života. Čím víc jsem se očisťoval a přibližoval se k Bohu, tím víc jsem byl sváděn druhou stranou. Tyto náročné chvíle mě pomohlo překonat i naše bratrstvo ostatních účastníků programu, kteří prožívaly taky těžké chvíle a byly jsme si navzájem oporou. Exodus90 mě naučil doopravdy věřit Bohu, jako největší opoře v životě člověka. Milovat ho, odevzdat se mu, naslouchat mu, nechat se jím vést a přijmout jeho vůli ať je jakákoliv. Radovat se ze všeho co mám a co pro mě stvořil. A děkovat mu za to každý den. Zároveň mě Exodus90 pomohl prožít do hloubky jak moc se pro mě Pan Ježíš obětoval. Uvědomit si s jakým odhodláním šel vstříc tomu co ho čeká a následovat jeho příklad. V praxi mě to všechno přineslo klid a radost do života. Harmonizaci mezilidských vztahů. Být oporou ostatním, nemít obavy a čelit s radostí jakékoliv životní výzvě. Za to všechno vděčím našemu duchovnímu otci, který mě k Exodu90 přivedl a pomáhá mi vést mě  tou správnou cestou.

------------------------------------------------------------------------------------------

 - Exodus – na začátku to byla výzva, od které jsem příliš nevěděl co čekat. Na rozhodování zda tuto výzvu podstoupit či nikoliv nebylo příliš času, přesný rozsah nebyl na začátku vůbec přesný, ale výzvy mám rád, proto jsem přijal i tuto a teď už vím, že to bylo velmi správné rozhodnutí. Znělo to snadně – vlastně jen 90 dnů dodržovat určitý režim. Až vlastně postupem času vyšlo najevo pro jaký režim jsem se rozhodl a co všechno to bude obnášet a že to bude trvat opravdu 90 dnů! No ale z boje se neutíká, tak jsem šel do toho.
 

Velmi důležité bylo stanovit si své “proč“, proč vlastně celé to 90-ti denní cvičení absolvovat a to byl základ. Každého člověka v životě něco trápí, s něčím bojuje, s něčím si neví rady a mnohdy hledá pomoc také u Boha, ale ne vždy ji nachází. Ne však proto, že by mu ji Bůh nenabízel nebo nechtěl pomoct, ale proto, že možná neví jak hledat, neví jak Bohu naslouchat, neví jak svobodu získat a hlavně neví jak trvale zůstat svobodný. Asi si říkáte, proč jsem napsal, že člověk hledá pomoc a neví jak získat svobodu, ale právě v tom je to důležité, pokud je totiž člověk zcela svobodný, tak pomoc vlastně nepotřebuje. Proto když hledáte pomoc, hledáte svobodu a právě v tom je Exodus 90 originální, že nás má k svobodě přivést a vlastně nejen to, má nás svobodné také udržet. A jeho nástroje ke svobodě? Nejsou nijak složité, ale je potřeba vytrvalost a odhodlání a jen stěží by to všechno člověk zvládl sám, proto bylo velmi důležité společné bratrství, každý týden se setkat a rozebrat zkušenosti nejen své vlastní, ale také druhých, jak kdo a s čím bojoval a hlavně zjistit, že člověk s určitými věcmi nebojuje sám bylo velmi pozitivní, motivující a přínosné. Dalšími „nástroji ke svobodě“ byl Každý den s Písmem, každý den v modlitbě, každý den v meditaci nad na úryvkem z Písma (jak jinak než z knihy Exodus..), každý den se skutky askeze jako život bez televize, bez internetu, bez sociálních sítí, bez sladkostí, bez alkoholu… Možná si někdo řekne, že to lze lehce zvládnout, ale zkusili jste to všechno najednou a celých 90 dnů?


Určitě nebylo jednoduché vše skloubit s rodinnými, pracovními a ostatními povinnostmi běžného života, ale pokud si člověk uvědomí, že všechno co má, všechno čeho dosáhl a všechno na čem mu opravdu záleží má jen díky Boží milosti, stojí za to si ten čas najít a věřte mi, že nebudete litovat!


A pokud by jste chtěli vědět jestli jsem nyní opravdu svobodný, tak vás asi zklamu, protože nejsem… 90 dnů nikoho naprosto svobodným neučiní, ale je to skvělá životní příležitost jak svůj život ke svobodě velmi dobře nasměřovat a je jen na nás, jestli tento směr udržíme, či nikoliv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Exodus 90 pro mě přišel v tu pravou chvíli.
 

Po Vánocích, kdy jsem se nějakým způsobem rozjel v jídle, jsem si sám už nějak nedokázal poručit. Většinu stresových situací (a že jich v rodině s dvěma malými rošťačkami teda je) jsem řešil jídlem, a hlavně sladkostmi v jakoukoliv denní dobu – obzvláště večer, že?
 

K tomu jsem notnou dobu odkládal svátost smíření a cítil jsem se duchovně velice špatně. Zcela prázdný, daleko od Boha. Fyzicky jsem na tom taky nebyl zrovna nejlépe. Zimní pauza od cyklistiky se na mém zevnějšku podepisovala čím dál tím víc.
 

Když jsem se tedy v nedělních ohláškách dozvěděl o duchovní obnově Exodus 90, neváhal jsem ani chvíli. V naší farnosti se účastním většiny duchovních cvičení, ale způsob, jakým měla probíhat právě tato obnova, mne opravdu překvapil. Když jsem se na první schůzce společenství Exodus 90 dozvěděl, co vše tato obnova obnáší a co žádá od jejich účastníků, věděl jsem, že je to obrovský dar od Hospodina v tu nejvhodnější možnou chvíli! Těšil jsem se, že se po fyzické stránce vrátím minimálně ke svému normálu a po té duchovní se přiblížím zpátky k Bohu.
 

Bohužel jsem ale na začátku této obnovy nedomyslel, že to rozhodně nebude individuální záležitostí, tím spíš, když žijete se svoji těhotnou ženou a dvěma malými dětmi. Moje askeze, modlitba i bratrství dolehli na celou naši rodinu. Exodus začal ukrajovat můj čas pro rodinu a mé ženě přibylo povinností. Zjistil jsem, že správné načasování a zázemí domova je pro maximální duchovní i fyzický výtěžek z celého cvičení naprosto stěžejní .Ve výsledku hodnotím tyto rodinné komplikace jako obrovské posílení a příležitost se pořádně zamyslet na prioritami rodinného života. V průběhu Exodu to tak ale rozhodně nevypadalo. Bratrství i modlitba mě odtahovaly od rodinných povinností, od manželky i od dětí. To, že z nás má Exodus vychovat lepší otce a manžely mi v tu chvíli připadalo jako vtip. S rodinou je zkrátka velice důležité najít rovnováhu v modlitbě, povinnostech i volném čase. To je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, které mi Exodus 90 přinesl.
 

Postupem času však najednou začaly ubývat kilogramy na mé váze a blízkost Bohu byla najednou takovou samozřejmostí, jakou jsem si dřív neuměl ani představit. Jednotlivé části askeze trénovaly mou disciplínu a sebekázeň, každodenní meditace, které jsou v Exodu 90 nádherně zpracovány, mě posilovaly duchovně a bratrství, ve kterém jsme žili (a stále žijeme), udržovali mé kroky stále na cestě ke svobodě. Cesta ke svobodě, cesta k tomu, abychom se při každodenních situacích rozhodovali podle vlastního srdce, a ne podle mnohdy velice silných lákadel tohoto světa, to je podstatou celého duchovního cvičení Exodus 90. To se myslím povedlo na více než 100 %.Navázání tohoto cvičení na knihu Exodus, tedy odchodu Izraelitů z Egyptského otroctví, a začlenění našich vlastních závislostí, dělá z této cesty za svobodou náš vlastní osobní útěk z ďáblových osidel.90 dní askeze se možná na první pohled zdá jako dlouhá doba, ale opravdu se jedná pouze o prvních 90 dní nového života. Života na svobodě.
 

Pokud člověka v životě čeká nějaká zásadní událost, je Exodus 90 vhodným způsobem, jakým se dá duchovně připravit. Nás konkrétně čeká stavba vlastního domu a hlavně další přírůstek do rodiny. Vše, čím jsem při tomto duchovním cvičení prošel, mě zocelilo a zcela změnilo můj pohled na tento svět. Najednou víc, než kdy jindy vím, že se mohu o Boha opřít v jakékoliv životní těžkosti a že se s ním mohu radovat z každého úspěchu. Díky perfektním načasování Exodu 90 v liturgickém roce, jsem prožil Velikonoce jako nikdy v životě.

Po skončení cvičení byl ale první den bez meditace až nečekaně prázdný. Upřímně jsem si po 3 dny připadal podobně mrtvý jako Ježíš. Závěrečně setkání bratří Exodu 90, kterého se účastnili všichni včetně svých rodin, a hlavně přístup p. Jana mě ale dokázal vzkřísit zpátky do života takovým způsobem, že, jak věřím, další depresi nikdy nepropadnu. Máme totiž skvělé bratrství, které žije v Kristu dál.

 

Shrnutí
 

Díky duchovnímu cvičení Exodus 90, který přišel v pravou chvíli mého duchovního i fyzického úpadku, jsem si vybudoval nový vztah s Bohem. Osvojil jsem si pravidelnou modlitbu a naučil se prožívat každou minutu svého života s Bohem.Získal jsem lepší sebedisciplínu pro boj s osidly dnešní doby. Více se dokážu zamyslet nad svým chováním vůči své rodině i bližním.

Na druhou stranu stál Exodus 90 mě i moji ženu spoustu sil a mnohdy nebylo lehké vše skloubit s dětmi a rodinným životem.

Děkuji však za tuto možnost začít novou životní cestu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Exodus 90 – hodnocení a vlastní postřehy

 

Plusy: návyk na zdravější životní styl (studená sprcha, omezení se v jídle, alkoholu), intenzivnější duchovní život (minimálně po dobu Exodu), trénink vůle, a disciplíny, odříkání různých neřestí.

Mínusy: místy větší časová náročnost. V zimních měsících jsem vše stíhal bylo bez problémů, ale s příchodem jara a prodloužení světla venku se situace zhoršila. Přestože jsem spoustu času ušetřil tím, že jsem se nedíval na televizi, nebo neseděl dlouho u počítače, vyplnil jsem tuto mezeru jinými (byť hodnotnějšími) aktivitami. Také vyhradit si prostor alespoň na 20 minut meditace nebylo vždy jednoduché – ideální čas byl hned ráno, protože v průběhu dne se prostor nedal najít a večer se dostavila únava.

Pravidelná schůzka každý týden mně také z časových důvodů ne vždy vyhovovala, ale vždy jsem si ho udělal. Zpětně jsem své účasti nikdy nelitoval. Sdílení problémů s ostatními v rámci pondělních diskusí mně velmi pomáhalo.

Celkově Exodus hodnotím pozitivně. Podařilo se mně zhubnout, o což jsem se pokoušel už dlouho, ale nedařilo se. Odvykl jsem si od zdlouhavého brouzdání po internetu, které často k ničemu nevedlo. Navzdory odříkání si připadám vitálnější a méně unavený než dřív. Zřejmě k tomu pomohl delší čas na spánek – i když se mně často nedařilo spát doporučených 7 hodin, začal jsem spávat průměrně asi o hodinu déle než dříve. Odříkání alkoholu mně ze začátku nebylo příliš příjemné, ale teď mně alkohol nechybí vůbec. Nestal se ze mě abstinent – příležitostně si skleničku jistě dám, ale vím, že těch příležitostí budu vyhledávat minimum.

Každopádně mám ale stále co zlepšovat. Čekal jsem větší posun v duchovním životě, ale zřejmě je chyba v tom, že jsem si nevyhradil dost času, nebo jsem nebyl soustředěný. Před nástupem do Exodu 90 jsem vůbec nevěděl, co mám očekávat. zhodl jsem se prakticky z minuty na minutu a rozhodnutí zpětně rozhodně nelituji. Dle mého názoru Exodus 90 je možné zvládnout bez velkých potíží a doporučil bych toto duchovní cvičení každému (s výjimkou dětí a nemocných a nemohoucích lidí).

O absolvování dalšího Exodu 90 určitě uvažuji, i když s nějakým odstupem (zřejmě během příští zimy).Ale do té doby jej budu aplikovat v lehčí formě.

257cs_1.jpg
257cs_3.jpg
257cs_4.jpg
bottom of page