top of page

Slavení nedělí a slavností v Exodus duchovních cvičeních

 

Bez ohledu na to, jaké cvičení děláte,  (Exodus 90, 91. den, Advent, Půst - tzn. ve všech Exodus cvičeních ), v neděli slavíme/oslavte Den Páně. Každou neděli vaše bratrstvo má dovoleno vynechat jednu disciplínu, aby  nám to připomnělo Boží a nebeskou slávu. Všechny slavnosti se slaví na stejném principu.

Návrh: dovolte si např. jeden zákusek.  Důrazně se doporučuje, abyste nepovolovali disciplíny související s technologiemi.

 

Pokud slavnost připadne na středu nebo pátek, oslavte tento den, jako by to byla neděle.

 

Buďte opatrní v disciplíně, kterou si zvolíte k relaxaci. Pokud například někdo z bratrstva bojuje se závislostí na alkoholu, vyhněte se výběru alkoholu a místo toho zvolte teplou sprchu (příklad je uveden z disciplín Exodus 90). Všimněte si, že by také mělo být stále umírněno. Sprchy by neměly být dlouhé jen proto, že máte disciplínu povolenou. Dezert by se neměl konzumovat při každém jídle, pokud zvolíte dezert. Rozhodněte se jako bratrstvo a podpořte jeden druhého v odpovědnosti.

Svaté volno v neděli a na slavnost

Odpočinek je skvělá věc, kterou můžete dělat v neděli a na slavnosti. Avšak lenost není zdravým prostředkem k odpočinku.


Svatý volný čas je téměř vždy aktivní, nikoli pasivní. Sledování filmů na gauči je pasivní a není často výrazem posvátného volna. Naopak vyjít na túru zapojí mysl i tělo. Téměř vždy je to výraz posvátného volna. Hrát si s kamarády, stolní hry manželkou nebo prozkoumávat blízký les či park s dětmi, to všechno jsou skvělé výrazy posvátného volna. I když tyto formy činností vyžadují více energie než sledování sportu nebo jiného televizního seriálu, pokud jsou provedeny správně, ve skutečnosti vás omladí na další týden mnohem více než pouhé sezení na gauči. Dávají vám vzpomínky naplněné úžasem a novou vděčnost za život, který si s sebou nesete do nového týdne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavujte Pána svým časem o nedělích a slavnostech. Vstaňte a odevzdejte se Bohu prostřednictvím času s ním, svými přáteli nebo rodinou. Neděle je den Páně. Nyní jste připraveni žít podle toho.

 

Proč si nemůžeme vzít pauzu/relaxovat od všeho (od všech disciplín)?
Jednoduchá odpověď ... protože jsme lidé. Jakkoli jsme lidé žijící po Kristově vzkříšení, stále jsme lidmi toužícími po nebi. Jsme stále lidé poutníci. Stále jsme muži Exodus.

Stejně jako řeholní bratři, sestry a kněží neodhazují v neděli a o slavnostech svůj hábit a neoblékají se do civilních šatů, ani my se nevzdáváme všech aspektů disciplinovaného života.

Během těchto 90 dnů je váš mozek znovu přeformulovaný. Věda nám ukazuje, že můžete včas přerušit staré nervové dráhy, které vedou ke špatným návykům, a vytvořit si nové. Jak dlouho ale? Výzkum v rehabilitačních centrech odhaluje, že výsledky, které vydrží, lze očekávat až po 90 dnech. A i poté výzkumníci tlačí na delší časová období, pokud je to možné. Pokud si každou neděli odpočineme od některé z našich disciplín, tak bude mnohem méně pravděpodobné, že na konci těchto 90 dnů budeme svobodnými muži.


Odpočiňte si od jedné disciplíny v neděli a o svátku. Vybírejte si to uvážlivě jako bratrstvo. A ctěte při tom Pána celou svou myslí a srdcem.

 

Co když děláme Exodus 90 přes oktávy Vánoc nebo Velikonoc?

"...Bude to prostě vypadat trochu více jako způsob, jakým kontemplativní mniši slaví, než jak to dělá populární kultura."

Oktávy Vánoc a Velikonoc jsou časy velkých oslav, a proto by se k nim mělo tak přistupovat. Každý z osmi dnů oktávy Velikonoc je definován jako slavnost. Pro každý z těchto dnů s nimi zacházejte jako s tím, čím jsou, s vážností. Povolte si jednu disciplínu, nedržte půst a v pátek se nezdržujte masa. Vánoční oktáva je trochu jiná, protože ne všechny dny jsou slavnostní. Pouze Vánoce, 25. prosince, a Slavnost Panny Marie Matky Boží, 1. ledna, jsou slavnosti. Na tyto dva dny platí směrnice pro neděle a slavnosti.

Exodus 90 zároveň využívá pravdy o neurovědě, plasticitě mozku, zotavení ze závislosti, odbourávání návyků a utváření návyků. Výzkumy prokázaly, že výsledky pro odbourání starých návyků a vytvoření nových nervových drah v mozku pro zavedení nových návyků se projeví nejčastěji minimálně po 90 dnech; to naznačuje, že by bylo kontraproduktivní si dělat přestávku uprostřed Exodus 90. Nedoporučujeme tedy mužům dělat přestávky na oktávy.

To neznamená, že by muži neměli slavit oktávy. Měli bychom bezpochyby slavit s velkou radostí. Pro muže Exodu přes oktávy to prostě bude vypadat trochu více jako způsob, jakým slaví kontemplativní mniši, než způsob, jakým to dělá populární kultura. Způsobem mnichů buďte ujištěni, že tento způsob oslav je naprosto věcí ctí Boha.

"Kamkoli svítí katolické slunce,
vždy je tu smích a dobré červené víno.
Alespoň já jsem to tak vždycky našel/viděl/objevil.
Benedicamus Domino!"
-Hilaire Belloc

 

V originále v plné verzi si můžete přečíst zde:

https://help.exodus90.com/en/articles/3637069-sundays-and-solemnities

 

A nyní vám bratři srdečně přeji krásné prožití neděle s Pánem a vašimi drahými :-)

slavení nedělí.jpg
bottom of page